Mesto reálne zredukovalo počet zamestnancov o 0,3 úväzku

<p>Stropkovská samospráva podľa vlastných vyjadrení šetrí, kde sa dá. Po
minuloročnej zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu, ktorú
poslancom zastupiteľstva oznámil primátor Peter Obrimčák, klesol reálny
počet jeho zamestnancov až o tri desatiny pracovného úväzku. Vedenie mesta
pritom od začiatku minulého roka viackrát prezentovalo „racionalizáciu
v personálnej oblasti.“

<p>Najzásadnejšími zmenami novej organizačnej štruktúry malo byť
zrušenie funkcie architekta mesta (Ing. arch. Marko Vateha) a miesta odborného
referenta na Odbore výstavby a regionálneho rozvoja (neúspešný kandidát na
primátora Ing. Milan Bzdil). Ich práca mala byť rozdelená medzi zamestnancov
novovytvoreného Odboru výstavby a životného prostredia a Odboru
regionálneho rozvoja. Počet ľudí na úrade tak mal logicky klesnúť
o dvoch. Porovnaním stavu zamestnancov pred „racionalizáciou“ a po nej
však zistíme, že k žiadnemu poklesu nedošlo. Do 31. januára
2011 pracovalo na útvare europrojektov (pretransformovaného na nový odbor) a
Odbore výstavby a regionálneho rozvoja spolu 8 zamestnancov. Od 1. februára
(po odchode M. Vatehu a M. Bzdila) pracuje na dvoch novovytvorených odboroch
stále rovnaký počet ľudí. Zaujímavým spôsobom tak zrejme samospráva
obišla Zákonník práce, keďže M. Vateha a M. Bzdil boli prepustení
z dôvodu zrušenia ich pracovných miest. Prijatí tam však boli ďalší
zamestnanci, ale už na novovytvorené pozície. Najzásadnejšou zmenou teda
bolo, že z úradu odišli dvaja radoví zamestnanci, vytvorené bolo nové
(finančne nákladnejšie) miesto vedúceho nového odboru. Za povšimnutie
stojí aj fakt, že primátor napríklad zvýšil úväzok správcovi Klubu
dôchodcov (z 0,5 na 1).
K 31. januáru 2011 predstavoval stav zamestnancov (okrem opatrovateľskej
služby, koordinátorov aktivačných prác a troch pracovníkov knižnice)
48,7 pracovného úväzku. Po organizačných zmenách a proklamovanom poklese
počtu zamestnancov predstavuje stav 48,4 pracovného úväzku. Ani to však
nemusí korešpondovať s aktuálnym stavom, pretože mestských úradníkov
má byť v skutočnosti viac ako sa uvádza v oficiálnom dokumente
zverejnenom na stránke mesta. Na mzdy zamestnancov úradu pritom išlo v roku
2011 až o 28 tis. eur viac ako sa pôvodne plánovalo.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter