Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto pripravuje výhodný obchod pre svidnícku neziskovku

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-01/01-internat-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Len päť dní pred
Vianocami zvolal primátor Peter Obrimčák mimoriadne rokovanie mestského
zastupiteľstva. Posledné riadne zasadnutie sa pritom konalo len týždeň pred
tým, 11. decembra. Jediným bodom programu bolo schválenie prenájmu pozemkov
pred bývalým internátom SOUP na ulici Hviezdoslavovej a odobrenie zámeru na
kúpu 70 novovybudovaných bytov od dunajskostredskej firmy Stavoinvesta
DS, s.r.o.</p>

<p>S programom zasadnutia i obsiahlym návrhom pripraveným na schválenie sa
poslanci oboznámili až po príchode do rokovacej miestnosti. žiadne
materiály totiž vopred nedostali. Bez akejkoľvek prípravy tak mali
rozhodnúť o rozbehnutí procesu prenájmu 3540 m2 rozsiahleho pozemku za
euro a dlhodobému záväzku samosprávy voči Štátnemu fondu rozvoja
bývania. Po prípadnom dokončení bytov by ich malo mesto od súkromnej firmy
odkúpiť a úver splácať 20 rokov.<br>
Zaujímavé sú podrobnosti celej transakcie. V čase konania zastupiteľstva
bola vlastníkom celého internátu svidnícka nezisková organizácia
Euroeduca. Tá ešte začiatkom tohto roka žiadala o odkúpenie časti tých
istých pozemkov, ktoré si chce tentoraz Stavoinvesta DS prenajať za euro. Ich
hodnota je minimálne 88 tisíc eur (25 eur/m2). Vedenie mesta ich vtedy
navrhovalo predať za 17,45 €/m2. O predaji napokon zastupiteľstvo
nerokovalo.<br>
Podľa dostupných informácií sa má v krátkom čase stať vlastníkom
budovy určenej na prestavbu Stavoinvesta DS. V deň konania MsZ,
18. decembra, podpísali s Euroeducou kúpnopredajnú zmluvu a podali návrh
na vklad do katastra nehnuteľností. Na to, aby mohli začať s výstavbou
bytov však potrebujú dokladovať právny vzťah (vlastníctvo alebo prenájom)
k pozemkom potrebným pre výstavbu parkovacích plôch. Ak mesto prenájom
schváli, druhým krokom bude zmluva o budúcej zmluve na odkúpenie 70 bytov,
ktoré budú vybudované na druhom, treťom a nadstavenom štvrtom a piatom
podlaží. Na kompletne zrekonštruovanom prízemí vzniknú obchodné
prevádzky. No a ich vlastníkom bude po dokončení bytov a ich odkúpení
mestom práve Euroeduca. Dunajskostredská firma bude mať teda s mestom
formálny vzťah trvajúci do roku 2015, kedy je naplánovaná kolaudácia,
neskôr už bude partnerom samosprávy a spoluvlastníkom nehnuteľnosti
Euroeduca.<br>
Poslanci v rozprave upozorňovali na neštandardný postup pri zvolaní
zastupiteľstva, zvlášť pri prejednávaní záležitostí týkajúcich sa
nakladania s majetkom samosprávy. <strong>Ondrej Brendza</strong> (SDKÚ-DS)
upozornil, že mesto ide schvaľovať pozemky pre subjekt, ktorý nie je
vlastníkom budovy. Navyše, ďalší pozemok, o ktorý má stavebník záujem,
je vo vlastníctve kraja. <strong><em>„Som za bytovú výstavbu, ale za iných
podmienok. Navyše, zaujímalo by ma, či máme urobenú analýzu, či tie byty
dokážeme obsadiť,“</em></strong> narážal pritom na skutočnosť, že
okrem zamýšľaných 70 bytov sa mesto v októbri zaviazalo odkúpiť
30 bytov od firmy Alfastav, ktorá ich v jari začne stavať na Ciolkovského
ulici. Prednosta <strong>Ivan Kleban</strong> reagoval, že proces odkúpenia
pozemku od PSK je rozbehnutý a firma by ho mala získať. Poslancov tiež
informoval, že pri poslednej aktualizácii zoznamu žiadateľov o mestský byt
evidovali v októbri 176 žiadostí. <strong><em>„A odvtedy pribudlo
ďalších 15 – 16 žiadostí,“</em></strong> dodal. Nevedno, či
prednosta vedome zavádzal poslancov, alebo sa len pomýlil v číslach. Podľa
našich informácií evidovalo mesto ku koncu novembra do 140 žiadostí
o byt, pričom väčšinu z nich tvorili žiadatelia z ulíc Za jarkom,
Orgovánová a Pod Laščíkom. Prednosta neodpovedal ani na poslaneckú
otázku, koľko zo zoznamu žiadateľov spĺňa kritériá na pridelenie bytu.
Hrozí tak riziko, že ak by sa mesto stalo v roku 2015 vlastníkom 30 bytov
na Ciolkovského a ďalších 70 na Hviezdoslavovej, nedokáže ich obsadiť.
A keďže splátky úveru sú súčasťou mesačných platieb nájomníkov, pri
prázdnych bytoch by prešiel tento záväzok na mesto. Treba dodať, že ani
bývanie v nájomných bytoch nie je lacnou záležitosťou a ich prideľovanie
sa riadi striktnými pravidlami – stanovený je napríklad aj maximálny
príjem žiadateľa. Poslanec <strong>Stanislav Humeník</strong> (KDH) označil
celý postup mesta za netransparentný. Upozornil tiež, že materiály neboli
zverejnené na internete. <strong><em>„A keďže Stavoinvesta DS nemá
k budove žiaden vzťah, nie je možné v tomto prípade schváliť zámer
hodný osobitného zreteľa. Okrem toho, o kúpu pozemkov žiadala PSK
Euroeduca, nie Stavoinvesta DS,“</em></strong> dodal. Tiež ho zaujímalo,
prečo je zastupiteľstvo zvolávané narýchlo, keď podľa dôvodovej správy
eviduje mesto záujem Dunajskostredčanov od 22. októbra. Prednosta odpovedal,
že vtedy sa <strong><em>„len zastavili na úrade, že by mali
záujem.“</em></strong> Oficiálna žiadosť vraj prišla neskôr.<br>
Na zasadnutí bola prítomná aj konateľka a majiteľka dunajskostredskej firmy
Anna Juhos. Poslancom prezentovala, že mesto na seba neberie žiadne náklady a
v súčasnosti bude všetko znášať Stavoinvesta DS. Pred podaním žiadosti
o dotáciu z Ministerstva dopravy a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
je potrebné mať hotovú projektovú dokumentáciu i stavebné povolenie.
Firma to musí stihnúť do 28. februára. Na poslaneckú otázku, či je
nevyhnutné, aby bol zámer schvaľovaný narýchlo a na mimoriadnom
zastupiteľstve, odpovedala: <strong><em>„Ideme do rizika, lebo sú to
určité náklady. Chceme mať istotu, že tento zámer prejde, aby sme termíny
dokázali stihnúť.“</em></strong><br>
Je však minimálne na širšiu diskusiu, kto ide v tomto prípade do
skutočného rizika. Neziskovka Euroeduca sa (všetko naznačuje, že len
formálne a na krátky čas) vzdá vlastníctva vyše 20-ročného
nevyužívaného internátu v prospech firmy Stavoinvesta DS. Táto firma
dostane do eurového prenájmu pozemky, na ktorých vybuduje z dotácie od
Ministerstva dopravy parkovisko a oddychovú zónu. Následne postaví vo
vlastnej réžii 70 bytov, ktoré mestu predá. Euroeduca dostane nové
obchodné priestory na celom prízemí rozľahlej budovy. A ako bonus získa
nové parkovisko. A je tu ešte mesto. To sa dobrovoľne vzdá miliónového
pozemku a na 20 rokov si vezme vysoký úver s rizikom, že všetkých
70 nových bytov nemusí mať tak skoro svojich trvalých nájomníkov.
Pôžičku tak budú splácať všetci občania Stropkova.<br>
Za zámer hlasovalo desať poslancov koalície Smer-SD – ĽS-HZDS,
osemčlenná opozícia sa zdržala hlasovania. Na to, aby mesto do projektu
vstúpilo bude na najbližšom pracovnom zasadnutí zastupiteľstva potrebná
trojpätinová väčšina, resp. jedenásť poslaneckých hlasov.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““
title=“Na týchto pozemkoch pred internátom chcú postaviť parkovisko.“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-01/01-internat-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-01/01-internat-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

<h3>Kto v súčasnosti vlastní internát?</h3>

<p>Majiteľom je svidnícka nezisková organizácia Euroeduca. Ide o známu
firmu blízku bratom Hirčkovcom zo Svidníka, s ktorou mesto ešte v roku
2011 podpísalo zmluvu na rekvalifikáciu stropkovských Rómov za vyše
300 tisíc eur. Už v minulosti sme informovali, že autorom súťažných
podkladov pre mestské verejné obstarávanie bol človek pracujúci pre túto
spoločnosť. Zároveň sa podieľal aj na kampani primátora Petra Obrimčáka.
Pochybný projekt neskôr zastavilo Ministerstvo práce pod vedením Jozefa
Mihála. Ďalšia firma z portfólia Svidníčanov vydávala svojho času pre
mesto „nezávislý občasník“ Stropkovský Kuriér. Vo vlastnej réžii
i prostredníctvom ďalších spoločností dlhodobo realizuje vzdelávacie
projekty financované z eurofondov.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter