Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Mesto pripravuje veľký výpredaj majetku

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-05/22-majetok-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Finančné suchoty
mesta sa tunajšie vedenie rozhodlo riešiť radikálne. Na stredajšie
zasadnutie zastupiteľstva je pripravený návrh verejnej súťaže na predaj
obchodného domu Mier. Rozsiahla nehnuteľnosť, v ktorej dnes sídli
12 nájomcov, medzi nimi i mestská knižnica, by mala zmeniť majiteľa za
minimálne 1,1 milióna eur. Na čo chce vedenie použiť peniaze získané
z predaja sme sa nedozvedeli. Prednosta MsÚ Ivan Kleban bol totiž na
odpovede skúpy.</p>

<p><strong><em>„Ak sa predaj zrealizuje, financie sa použijú len a len do
mesta,“</em></strong> uviedol. Rozhodnutie predať lukratívnu budovu je
zvláštny aj z dôvodu, že výnos z prenájmu nehnuteľností tvorí
významnú časť príjmov mestského podniku Služba. V minulom roku bol zisk
z tohto strediska takmer 44 tisíc eur, pričom väčšinu výnosov tvorí
práve obchodný dom Mier. Služba aj napriek tomu vykázala stratu takmer
67 tisíc eur. Okrem výrazného výpadku príjmov by teda malo mesto novému
majiteľovi podľa návrhu platiť aj komerčné nájomné za knižnicu.
Navyše, v časoch krízy ceny nehnuteľností klesajú, preto nás zaujímalo,
či je v súčasnom období vhodné predávať mestský majetok.
<strong><em>„Dobrá otázka na nesprávnom mieste. 18 poslancov
zastupiteľstva vám odpovie v stredu,“</em></strong> znela odpoveď
prednostu, ktorý ako člen úzkeho vedenia mesta (spolu s primátorom Petrom
Obrimčákom a viceprimátorom Pavlom Kačicom) dal návrhu na vypísanie
súťaže zelenú a teda súhlasil s jej odpredajom v súťaži. Zodpovednosť
je podľa prednostu na poslancoch, pretože ako povedal: <strong><em>„Ja som
úradník, ktorý zadministruje to, čo zadministrovať má. Aký návrh
dostanem na stôl, ja to prichystám pre zastupiteľstvo. Tam je 18 ľudí,
ktorí budú zvažovať nad odpoveďou nad vašou otázkou.“</em></strong>
Neodpovedal už na otázku, kto mu dal pokyn na „zadministrovanie“ návrhu.
Na argument, že návrh nedávajú poslanci, ale vedenie mesta (vrátane neho)
už nereagoval a viac sa k téme odmietol vyjadriť.<br>
Pri detailnejšom pohľade na zámer vedenia neuniknú viaceré zarážajúce
skutočnosti. Stredisko Mier je azda posledným strategickým majetkom mesta,
z ktorého plynú výraznejšie príjmy. Nehnuteľnosť je navyše založená
v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, ťarchu teda bude potrebné
preniesť na iné mestské nehnuteľnosti (návrh ráta s 20-bytovou jednotkou
na Hrnčiarskej). Okrem toho chýba podrobnejšia analýza, ďalšieho
fungovania mestskej knižnice, či vplyvu na ekonomiku Služby, ktorej
významnú časť príjmov tvoria práve príjmy z prenájmu priestorov
v Mieri. V návrhu k vypísaniu verejnej súťaže navyše chýba stanovisko
Komisie pre financie, majetok, správu podnikov a podnikanie. Necelého poldruha
roka pred voľbami tak dostanú poslanci na stôl zámer šitý horúcou ihlou,
pričom väčšina z nich ani netuší, ako mesto naloží s utŕženými
peniazmi.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-05/22-majetok-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-05/22-majetok-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter