Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto prenajalo priestor Matici slovenskej za 1 euro

Poslanci na
19. zasadaní mestského zastupiteľstva ešte koncom minulého roka
odhlasovali nájom nebytového priestoru vo vlastníctve mesta v OD Mier,
nachádzajúceho sa pri vstupnej hale Mestskej knižnice v Stropkove.

Matica slovenská ako národná inštitúcia má v Stropkove bohatú
históriou. Bývalé priestory v jednom z domov na Hrnčiarskej ulici
využívanom ako kancelárske priestory viacerých firiem, v ktorých sa
nachádzala aj oblastná organizácia Matice slovenskej, boli nevyhovujúce
kvôli technickému stavu budovy. Radnica mesta preto 23. novembra
2016 obdržala žiadosť Matice slovenskej o prenájom spomínaného
priestoru, ktorý chce využívať ako svoje oblastné pracovisko pre okres
Stropkov. Celková výmera spomínanej podlahovej plochy nebytového priestoru
v OD Mier je 23,00 m2. Podľa Cenníka nájomného za prenájom nebytových
priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta Stropkov bola cena stanovená vo
výške 8,41 eur za 1m2 ročne, čo pri výmere 23 m2 predstavuje celkovú
výšku ročného nájomného v sume 193,43 eur ročne. Poslanec Jozef Šimko
na zastupiteľstve požiadal o pozmeňujúci návrh týkajúci sa výšky
celoročného nájmu spomínanej plochy. Z pôvodných necelých 194 eur
navrhol, aby bola výška ročného nájmu symbolické 1 euro. Poslanci jeho
návrh prijali a odhlasovali potrebnou väčšinou hlasov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter