Mesto predalo budovu, komunitné centrum sa presťahovalo

<p>Priestory na Mlynskej
ulici, v ktorých donedávna sídlilo Rómske komunitné centrum mesto predalo.
K transakcii došlo na základe zmluvy o budúcej zmluve uzatvorenej ešte
v roku 2006 medzi samosprávou (v zastúpení vtedajším primátorom
Imrichom Hamarčákom) a podnikateľkou Annou Pašeňovou. V jej vlastníctve
je už väčšia časť budovy s pozemkom, ktoré jej mesto pred vyše piatimi
rokmi predalo ako nadbytočný majetok. Po minulotýždňovom predaji zvyšku
nehnuteľnosti za necelých 30 tis. eur sa tak komunitní pracovníci museli
presťahovať. Nové priestory získali vo „Vandovom“ dome vybudovanom za
starým Byhosom, neďaleko rómskych bytoviek. Ten mesto pred niekoľkými rokmi
odkúpilo od pôvodného majiteľa.

<p>Komunitné centrum pracujúce s rómskymi deťmi a mládežou pôsobilo
v doterajších priestoroch od marca 2007. Okrem kancelárií tam mali
zriadenú aj spoločenskú a počítačovú miestnosť. „Dom je vo
vlastníctve mesta a my sme tu v dlhodobom prenájme. Aby sme mohli realizovať
aktivity v rozsahu ako doteraz, bude potrebná čiastočná úprava priestorov.
Už sme vymenili plastové okná v časti domu a takisto na prízemí znížili
strop v bývalej autodielni. Tú chceme využiť na zriadenie multifunkčnej
spoločenskej a počítačovej miestnosti a sociálnych zariadení. Takisto je
tam kuchynka. Na vrchom poschodí máme k dispozícii dve kancelárie –
v jednej pracujú terénni sociálni pracovníci a ich asistenti, spolu päť
ľudí. V ďalšej sú štyria zamestnanci Arcidiecéznej charity
Košice,“
priblížil vedúci charity Daniel Hubáč. Práce na
úpravách by nemali presiahnuť 5 tis. eur a v plnom rozsahu ich hradí
Arcidiecézna charita. S cieľom ušetriť čo najviac prostriedkov ich
realizujú svojpomocne. „Nič nie je ideálne, ale tým, že sa
urobí rekonštrukcia, tak fungovanie centra bude zachované ako predtým.
V predchádzajúcej budove boli tri kancelárie, tu máme len dve, ale to
vôbec neprekáža. V budúcnosti plánujeme požiadať prostriedky
z eurofondov na vybudovanie prístavby. Je predpoklad, že by mala byť
vyhlásená výzva na takýto účel. Okrem toho sa chceme zapojiť do
viacerých menších projektov a zveľadiť okolie domu. V pláne máme aj
odstránenie betónového oplotenia, ktoré pripomína nepríjemnú
bariéru,“
vysvetlil D. Hubáč. Stavebné úpravy by chceli
dokončiť do konca novembra.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter