Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto predá byty nájomníkom bytovky F2/2

Nájomníci jedného z posledných panelových domov postavených
v Stropkove budú mať možnosť odkúpiť mestské byty do osobného
vlastníctva.

Ide o 28-bytovú jednotku F2/2 na ulici Chotčanskej, ktorú začalo ešte
v roku 1988 stavať Stavebné bytové družstvo, ale po krátkom čase bola
výstavba zastavená. V roku 1996 prevzalo stavbu mesto a byty boli
skolaudované a odovzdané nájomcom o rok neskôr. „Terajší
nájomníci v minulosti požiadali mesto o odkúpenie bytov, ale
nezrealizovalo sa to. Teraz o kúpu požiadali opäť a mesto im vyhovie.
Správcom bytového fondu je Byhos s.r.o., ktorého úlohou bude zrealizovať
predaj. Vykonali sme už potrebné úkony, vypočítali cenu a
podobne,“
informoval konateľ Byhosu Stanislav Humeník. Cena za
jednotlivé byty je vypočítavaná v súlade s vyhláškou Ministerstva
výstavby SR. Zohľadnená bola obstarávacia cena bytovky a jej vek. Vyhláška
upravuje aj zľavy, ktoré je možné odrátať z ceny za byt.
„V obytnom bloku sú dva typy 3-izbových bytov. Po odrátaní
zliav sa väčšie byty budú predávať za asi 240 tis. korún, menšie za
206 tis. korún. Suma za byt môže byť do konca roka uhrádzaná aj po
splátkach. V takom prípade však nebude zohľadnená zľava 10 %, ktorá je
poskytnutá pri úhrade celej sumy naraz. O kúpu bytov doteraz prejavilo
záujem 18 z 28 nájomníkov,“
vysvetlil S. Humeník. Na
pôde mesta prebehlo jednanie s terajšími nájomníkmi bloku F2/2, ktorí
ešte pred odkúpením bytov požiadali mesto o odstránenie tzv.
kolaudačných závad a takisto hovorili o probléme nekvalitných okien.
„Záver rokovania bol taký, že dnes, po vyše desiatich rokoch
od odovzdania bytov, už nie je možné hovoriť o kolaudačných závadách a
takisto, čo sa týka výmeny okien, byty sa podľa zákona predávajú v takom
stave ako sú. Mesto teda pred predajom nebude v spomínaných bytoch
vymieňať okná.“
Mesto však akceptovalo požiadavku nájomcov
o dokončenie miestnej komunikácie na západnej strane obytného bloku a táto
investícia bude zapracovaná do aktuálneho rozpočtu. Po uskutočnení predaja
spomínaných bytov pribudne do mestského rozpočtu okolo 3,5 mil. korún.
Prostriedky budú použité na obnovu súčasného bytového fondu, resp. na
výstavbu ďalších mestských bytov.
Byhos s.r.o. v súčasnosti spravuje 652 bytov, z toho 202 je vo
vlastníctve mesta. Patria medzi ne byty v blokoch F2/1 na Chotčanskej ulici,
A10 a A20 na Hrnčiarskej. Mesto je takisto vlastníkom rómskych bytov na
Orgovánovej ulici (2×24) a Mlynskej (16 bytov). O predaji ďalších
mestských bytov sa v súčasnosti neuvažuje.

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter