Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto požiada o dotáciu na jarmok

<p>V priebehu apríla vyhlásil Prešovský samosprávny kraj výzvu na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií. Oprávnenými žiadateľmi
o podporu v programoch Šport a Kultúra budú v tomto roku mestá a obce.
Poslanec zastupiteľstva PSK Martin Jakubov o tejto aktivite kraja informoval
všetkých starostov obcí stropkovského okresu.</p>

<p><strong><em>„Mnohí zareagovali pozitívne, takisto ma požiadali
o prípadnú pomoc pri možnom získaní prostriedkov. Musím však povedať,
že možnosti opozičných poslancov sú v tomto smere obmedzené. Môžem ich
akurát usmerniť, prípadne poradiť v oblasti týkajúcej sa podrobností VZN
o dotáciách. Podľa mojich informácií budú predložené projekty
posudzované na Úrade PSK a následné návrhy schvaľované na zastupiteľstve
PSK 24. júna,“</em></strong> priblížil M. Jakubov.<br>
Na minulotýždňovom rokovaní stropkovského zastupiteľstva však vyšiel
s návrhom, aby projekt, s ktorým sa chce mesto uchádzať o podporu kraja,
prešiel schválením poslancami. <strong><em>„Podľa mojich informácií
doručili mestu svoje žiadosti traja žiadatelia – MŠK Tesla, TJ Slávia
i pán Senaj, ktorý sa snaží o certifikáciu ihriska na Hrnčiarskej.
Navrhujem, aby sme sa s týmito projektmi oboznámili a hlasovali o tom,
ktorý mesto predloží. Považujem za vhodné, aby o prioritnom projekte
rozhodlo zastupiteľstvo, ktoré je najvyššou rozhodovacou inštitúciou
v meste,“</em></strong> povedal M. Jakubov. Vedúci odboru výstavby Ladislav
Dubas uviedol, že mesto oficiálne zaslalo dve žiadosti o dotáciu – na
cyklistické preteky Okolo Slovenska a jubilejný Stropkovský jarmok.
Odpoveďou z kraja bolo, že samospráva sa má rozhodnúť len pre jeden
projekt. S návrhom M. Jakubova sa poslanecká väčšina nestotožnila.
Prednosta Michal Polák informoval, že vedenie mesta už rozhodlo o podaní
žiadosti o dotáciu na podporu organizácie 20. stropkovského jarmoku.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter