Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto podalo viacero projektov

<p>Od začiatku tohto roka z radnice odišlo viacero sľubných projektov.
Mesto zareagovalo na výzvu Ministerstva životného prostredia a do
15. januára podalo projekt na rekonštrukciu materskej školy na ulici Matice
slovenskej.</p>

<p>Získaním finančných prostriedkov by sa mal zlepšiť nielen stav budov,
ale komplexne tepelnotechnické vlastnosti celého zariadenia. Do 15. marca
budú posúdené všetky podané projekty v rámci celého Slovenska. Od
udaného dňa začína zároveň prebiehať druhé kolo posudzovania
uchádzačov o poskytnutie tejto nenávratnej dotácie. Alokovaný balík
peňazí, ktoré vyčlenilo ministerstvo, by mal postačiť pre všetkých
34 záujemcov. Druhú výzvu, ktorú si radnica nenechala ujsť a podala
vypracované materiály v stanovenom termíne sa týka výstavby multifunkčnej
a viacúčelovej haly v areáli Základnej školy na Hrnčiarskej ulici. Mesto
sa uchádza aj o dotáciu na rekonštrukciu cintorína z 1. sv. vojny.
Cieľom tohto projektu je v horizonte troch rokov, t.j. 2016 –
2018 v prvom rade cintorín opraviť a v deň stého výročia 1. sv. vojny
urobiť posviacku, spojenú s odhalením pamätnej tabule na Kaštieli, kde
v roku 1911 prebýval následník trónu Rakúsko-Uhorska, František
Ferdinand d´ Este. Mesto tak chce stavať na novodobej histórii, ktorá sa
dotkla aj nášho územia a Stropkov zviditeľňovať nielen na Slovensku, ale
aj v zahraničí.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter