Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Mesto podá projekt na vytvorenie priemyselného parku

Uplynulý piatok urobilo mesto prvý krok k vytvoreniu priemyselného parku
na území Stropkova. Poslanci na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva
schválili materiál o nadobudnutí nehnuteľností v areáli bývalej STS na
Hviezdoslavovej ulici do majetku mesta.

V priebehu tohto týždňa podá mesto prostredníctvom mandatára na
Slovenskú agentúru na rozvoj investícií a obchodu (SARIO) projekt na
vytvorenie takzvaného „hnedého priemyselného parku“. V prípade
schválenia by mesto získalo nenávratný finančný príspevok z operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast okolo 100 mil. korún.
Mandatárom, ktorý sa zaviazal poskytnúť mestu poradenstvo a všetky
činnosti súvisiace s podaním projektu je spoločnosť EC-EDMA, s.r.o.,
zastúpená konateľom Eduardom Cichým. Pre podanie projektu bolo nevyhnutné,
aby bolo mesto vlastníkom nehnuteľností, ktoré majú byť predmetom
poskytnutia príspevku na vytvorenie priemyselného parku. Po dohode so
stropkovským podnikateľom Stanislavom Potomom, mesto od neho za 1,- Sk
odkúpi priemyselnú halu. V prípade úspešnosti projektu mesto odkúpi od
ďalšieho vlastníka nehnuteľností v bývalom areáli STS, košickej
spoločnosti ECASS, s.r.o., priemyselnú halu, energoblok a čistiareň
odpadových vôd za takmer 58 mil. Sk. Výrobná hala, jedna z najväčších
v regióne, bola skolaudovaná v roku 1992, ale z rôznych príčin nestihla
poslúžiť svojmu účelu. Po zrealizovaní projektu priemyselného parku mesto
k 1. januáru 2030 spätne odpredá S. Potomovi jeho terajšiu
nehnuteľnosť, rovnako za 1,- Sk, resp. 1,- €. „Výzva
ministerstva hospodárstva je založená na tom, aby verejný sektor vytvoril
podmienky pre vstup investorov. Ide o to, aby schátrané priemyselné časti
miest ožili a boli prospešné pre región. V súvislosti s tým sme sa
s vedením mesta dohodli, že budem na tomto projekte spolupracovať s mestom
a pripravím všetky potrebné veci na podanie projektu. Mnohí sa opýtate,
prečo to robím? Robím to preto, lebo už v mandátnej zmluve sme sa
s mestom dohodli, že v prípade úspešnosti projektu by mala byť moja firma
správcovskou spoločnosťou tohto areálu so všetkými náležitosťami,
ktoré z toho vyplývajú,“
informoval poslancov E. Cichý.
Spoluúčasť mesta na úspešnom projekte bude 5 % z oprávnených výdavkov,
čo predstavuje asi 5 mil. korún. V prvej etape realizácie projektu by sa
pristúpilo k sfunkčneniu bývalého energobloku a haly (skladu) S. Potomu.
„Pri projekte ide o to, aby bolo mesto pripravené na vstup
potenciálneho investora. Mesto nebude podnikať, len na to vytvorí
podmienky,“
doplnil E. Cichý.
Spomínanú výzvu s rozpočtom 1,4 mld. Sk zverejnila agentúra SARIO
12. mája 2008. O prostriedky sa môžu uchádzať obce, mestá a VÚC.
Termín na predloženie projektov stanovuje grantová schéma na 17. október
2008, pričom ich veľkosť by sa mala pohybovať od 200 000 eur (asi 6 mil.
Sk) do 10 mil. eur (asi 300 mil. Sk).

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter