Mesto po rokoch oprášilo rokovania o obchvate

<p>Výsledkom nečinnosti radnice v súvislosti s obchvatom Stropkova
v predošlom období je fakt, že v januári budúceho roka končí platnosť
EIA – štúdie vplyvov stavby na životné prostredie. V praxi by to
znamenalo, že celý zd&#314;havý proces administratívnych príprav by sa vrátil
na začiatok. Problematike obchvatu sa totiž prestala venovať pozornosť ešte
v roku 2009. <strong><em>„Po konzultáciách s vedením IVSC Košice bol
v júni tohto roka nanovo rozbehnutý proces vydania nového územného
rozhodnutia, keďže to staré stratilo v roku 2012 platnosť. Na to je
nevyhnutné zosúladiť územný plán mesta tak, aby bol v zhode
s projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie (DUR). Ide o pomerne
zložitý proces, ktorý by sme v priebehu decembra mali zav&#341;šiť
schválením zmien a doplnkov územného plánu v mestskom
zastupiteľstve,“</em></strong> uviedol primátor Stropkova Ondrej
Brendza.</p>