Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto plánuje v roku 2010 výrazne šetriť

Mestský rozpočet na tento rok zhodnotilo vedenie mesta ako úsporný a
šetriť sa vraj bude vo všetkých oblastiach. Už v roku 2009 bola kvôli
poklesu daňových príjmov potrebná úprava rozpočtu a mesto si muselo
výraznejšie utiahnuť opasok. Rovnako tomu bude aj v roku 2010, keď
schválený prebytok rozpočtu je len vo výške 1266 eur. O úsporných
opatreniach samosprávy informoval na poslednom minuloročnom zasadnutí
zastupiteľstva prednosta MsÚ Metod Burák.

Na mzdách zamestnancov mesta by sa v tomto roku malo ušetriť 33 tis.
eur. Ukrátení budú o osobné príplatky a odmeny. Šetrenie sa dotkne aj
občianskych a cirkevných združení, pre ktoré mesto v rozpočte
nevyčlenilo ani euro. Výnimkou bude len futbalový klub MŠK Tesla, ktorý,
podobne ako v minulom roku, dostane 66 tis. eur a TJ Sokol Sitníky
s dotáciou 663 eur. „Znížený bol aj transfer pre mestský
podnik Služba. Čo sa týka investícií, v roku 2010 bude mesto robiť len
tie, na ktoré dostane peniaze z grantov. Naplánované nie sú teda žiadne
peniaze na rekonštrukcie miestnych komunikácií. Mesto bude šetriť na
nákupe tovarov a služieb, náklady na jarmok budú znížené o polovicu a
prehodnotená bude aj organizácia kultúrnych podujatí. Budeme hľadať
rezervy v každej položke a šetriť tam, kde sa dá. Šetriť sa, samozrejme,
nedá všade,“
uviedol prednosta. V súvislosti so šetrením
na Mestskom úrade zaujímalo poslanca Daniela Čuru (nezávislý), či mesto
neplánuje znížiť počet svojich zamestnancov. Prednosta reagoval, že on nie
je štatutár mesta, preto nemôže na túto otázku odpovedať.
„Ja len riadim úrad. Ale povedal som to aj na zasadnutí mestskej
rady, že treba ísť cestou optimalizácie stavu pracovníkov MsÚ. Je na
vedení mesta, či k tomu pristúpi,“
odpovedal prednosta.
Rozpočet mesta Stropkov ráta v roku 2010 s celkovými príjmami vo výške
10 815 128 eur, navrhované výdavky predstavujú sumu 10 813 862 eur.
Významnejšími investičnými akciami v tomto roku budú rekonštrukcia
hnedého priemyselného parku, výstavba skládky TKO, rekonštrukcie
kultúrneho strediska a mestskej športovej haly a výstavba infraštruktúry a
spevnených plôch na námestí SNP.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter