Mesto plánuje osobitne osvetliť frekventované priechody pre chodcov

V predchádzajúcom vydaní Spektra sme sa v poznámke k článku o dvoch
dopravných nehodách pri bývalej Victórii dotkli problematiky verejného
osvetlenia v meste.

Viacerí vodiči nám dajú za pravdu, že najmä v podvečerných
hodinách, kedy sa verejné osvetlenie zažína je viditeľnosť nielen na
vozovke, ale aj v jej tesnej blízkosti a pri priechodoch pre chodcov slabá.
V meste sa diskutuje aj o tom, či intenzita osvetlenia pri plnej svietivosti
je dostatočná. „V roku 2004 sme realizovali výmenu osvetlenia
v meste. Na všetkých svietidlách verejného osvetlenia sme vymieňali
energeticky náročnejšie výbojky s výkonom 250 až 400 W za
úspornejšie, 99 wattové, ale s rovnakou svietivosťou. Po tejto výmene sú
rozsvietené všetky svietidlá, pretože dovtedy, v rámci šetrenia, boli
v meste úseky, kedy svietilo len povedzme každé druhé svetlo. Mesto je
osvetlené dostatočne, nevznikajú ani tzv. tmavé miesta pomedzi stĺpy. Je
pravdou, že tieto svietidlá majú inú svetelnú charakteristiku a reálne
nepriznávajú odtiene farieb. Napríklad červená má iný odtieň, svetlá
idú skôr do hnedej či žltej farby. Ale čo sa týka osvetlenia a
viditeľnosti, svetelná sústava v meste spĺňa všetky
kritériá,“
uviedol vedúci odboru výstavby MsÚ Ladislav
Dubas. Dodal, že v rámci zvýšenia bezpečnosti dopravy v meste chce MsÚ
podľa vzoru z iných miest zabezpečiť osobitné osvetlenie frekventovaných
priechodov pre chodcov. „Budeme o tom jednať so zástupcami
Slovenskej správy ciest, ktorá je správcom ciest I. triedy a osobitné
osvetľovacie telesá sme pripravení zabezpečiť na náklady mesta. Budú
umiestnené na najfrekventovanejších priechodoch, jeden reflektor bude aj pri
bývalej Victórii, kde nedávno došlo k dvom vážnym
nehodám.“
L. Dubas ďalej uviedol, že spomínané nehody sa
stali v čase, kedy verejné osvetlenie v meste ešte nesvietilo plnou
intenzitou. Podľa neho bude potrebné čo najskôr prehodnotiť súčasný stav
a verejné osvetlenie zažínať skôr. „Hoci to bude finančne
náročnejšie, ale nesmie sa šetriť na úkor bezpečnosti. Keď som sa deň
po tragickej nehode pri Victórii bol pozrieť na mieste, svetlá v parku sa
rozsvecovali o 16.50 hod. a o 17.00 hod. už svietili plným jasom. Na
štátnej ceste sa však zasvietili až o 17.00 hod., ale plnú svietivosť
dosiahli niekedy 17.10 – 17.15 hod. Čiže obidve nehody sa stali v čase,
kedy bola viditeľnosť slabšia. V každom prípade, vodič má prispôsobiť
jazdu stavu vozovky a okrem toho je rýchlosť v meste obmedzená na 60 km/h,
niekde aj na 40 km/h.“

Svetelnotechnické požiadavky osvetlenia pozemných komunikácií upravuje
technická norma STN EN 13201. V prvej časti normy sa uvádza návod na
voľbu tried osvetlenia. Druhá časť priraďuje triedam osvetlenia požiadavky
na fotometrické parametre. Tretia časť uvádza metodiku na výpočet
osvetlenia. Štvrtá časť stanovuje požiadavky na vykonanie meraní. Oproti
predchádzajúcim platným normám bola v tej aktuálnej zavedená dôležitá
požiadavka na osvetlenie okolia cesty, teda nielen na časť miestnej
komunikácie vyznačenú obrubníkmi. Vodič musí vnímať aj napr. chodcov
pripravených vstúpiť na vozovku, aby mal dostatočný čas zareagovať.
V tejto súvislosti sme sa u správcu komunikácie vedúcej naprieč
Stropkovom informovali, kto by mal dodržiavanie platnej normy týkajúcej sa
osvetlenia kontrolovať. SSC spravuje jedine cestnú komunikáciu, správcom
verejného osvetlenia je samospráva, ktorá je povinná pri výkone
samosprávnych funkcií zabezpečovať verejnoprospešné služby, vrátane
údržby verejného osvetlenia. Po realizácii stavieb s verejným osvetlením
cestári odovzdávajú svetelnú sústavu samosprávam, ktoré sú povinné ju
udržiavať. SSC však ďalej nevykonáva kontrolnú činnosť nad správou
svetelných zariadení. Podľa vyjadrenia pracovníka SSC ide o pomerne
problematickú agendu, pretože nie je jasné, kto by mal stav a kvalitu
verejného osvetlenia v mestách a obciach kontrolovať. Podobný názor má aj
L. Dubas: „Nestretol som sa s tým, aby sa merali
svetelnotechnické parametre osvetlenia v meste. Doteraz máme skúsenosti len
s tým, že v čase, kedy sme v meste menili nové svietidlá sme dostali
potvrdenie o tom, že tieto svietidlá spĺňajú požadované
normy.“

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter