Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto nadväzuje spoluprácu s estónskym Palamuse

Minulý piatok prijal
primátor Stropkova Ondrej Brendza svojho kolegu z estónskeho Palamuse Raita
Persidskeho. Folklórny súbor z tohto pobaltského mestečka sa Stropkovčanom
s veľkým úspechom predstavil na uplynulom ročníku tunajšieho jarmoku.
Dobrý chýr o Stropkove tlmočili folkloristi aj vo svojej domovine a
výsledkom je rodiaca sa spolupráca s Palamuse.

„Som veľmi rád, že som dnes mohol zavítať do Stropkova.
O tomto meste som počul od našich rodákov veľa dobrého. Odniesli si
odtiaľ krásne spomienky a bude nám cťou nadviazať širšiu
spoluprácu,“
povedal na stretnutí predseda miestnej
samosprávy Palamuse Rait Persidsky, ktorého na úrade privítal spolu
s primátorom aj prednosta Okresného úradu Alfonz Veselý a prednosta MsÚ
Stanislav Humeník. Estónska samospráva má záujem nadviazať spoluprácu
v oblasti kultúry, športu i školstva, a to nielen na miestnej, ale aj
regionálnej úrovni. „Vítame záujem estónskeho mesta a
priznám sa, že ma potešilo, keď sa dozvedám, že dobré chýry o Stropkove
sa šíria až na Pobaltie. Som presvedčený, že našim potenciálnym
partnerom máme čo ponúknuť v rozličných oblastiach
kultúrno-spoločenského života. Aktuálne pripravujeme dohodu o vzájomnej
spolupráci a verím, že popri súčasných partnerských mestách pribudne
Stropkovu ďalší významný partner na úrovni samosprávy,“

uviedol po stretnutí primátor Ondrej Brendza.
-msú-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter