Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto na ulici Matice slovenskej preinvestovalo vyše 100 tisíc eur

Po tom, ako sa
samospráve minulého roku mestu podarilo vybudovať nové parkovacie miesta na
Hrnčiarskej ulici a tohtoročné parkoviská pri blokoch B1, B2 a B6, bola
v polovici novembra na ulici Matice slovenskej ukončená ďalšia etapa
rekonštrukcie spevnených plôch.

Investičné akcie realizované v tejto lokalite mesto uzavrelo rozsiahlou
rekonštrukciou spevnených plôch pri štyroch bytových domoch. Podobné
rekonštrukcie bude mesto realizovať aj v nasledujúcom kalendárnom roku.
„Bytová výstavba v tejto lokalite prebiehala v 60-tych a
70-tych rokoch minulého storočia a odvtedy tam bol pôvodný povrch. Pri
bytovkách už na mnohých miestach chýbal asfalt i spevnené podložie.
V rámci rekonštrukcie boli vybudované nové kanalizačné vpuste, osadené
obrubníky, vybudovali sme aj časť miestnej komunikácie a všetky plochy boli
vyasfaltované. V rámci záverečnej fázy sme tam preinvestovali takmer
67 tisíc eur,“
priblížil primátor Ondrej Brendza. V tejto
lokalite počas uplynulých dvoch rokoch vzniklo 31 nových parkovacích miest.
Celková výška investície do nových asfaltových povrchov a parkovísk
dosiahla výšku 80 tisíc eur. Okrem spomínaných prác boli na celej ulici
Matice slovenskej v jeseni inštalované aj nové stĺpy verejného osvetlenia
za vyše 26 tisíc eur. Všetky investície, s výnimkou prác spojených
s asfaltovaním parkovísk, zabezpečoval Služba, m.p. a hradené
z mestského rozpočtu.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter