Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto môže vďaka projektu ELENA zvýšiť energetickú efektívnosť

<p>Prešovský samosprávny kraj sa v najbližšom období zapojí do programu
ELENA (Európska miestna energetická pomoc) zameraného na zníženie
energetickej náročnosti verejných budov. Spolu s krajskou samosprávou sa do
projektu zapojí aj 14 miest a obcí kraja, medzi nimi aj Stropkov.</p>

<p>Projekt financovaný EÚ prispeje k vytvoreniu právneho, technického a
finančného rámca, ktorý zabezpečí spoluprácu samospráv a umožní
implementáciu investičného programu v hodnote 60,4 milióna eur.
Samosprávy teda v prvej fáze získajú príspevky na vypracovanie projektov
zameraných na zvýšenie energetickej efektivity a následne môžu žiadať
o prostriedky na konkrétne projekty.<br>
Partnermi Prešovského kraja sú Bardejov, Bzenov, Humenné, Lipany,
Medzilaborce, Prešov, Raslavice, Spišské Podhradie, Stará Ľubovňa,
Stropkov, Svidník, Veľký Šariš, Vranov nad Topľou a Vysoké Tatry.
S partnerskými samosprávami sa v súčasnosti pripravujú zmluvy, aby mohli
byť podpísané v prvom kvartáli. Získané zdroje sú určené na zateplenie
budov, solárny ohrev TUV, výrobu elektrickej energie fotovoltaikou,
modernizáciu vnútorného osvetlenia v budovách a modernizáciu systémov
verejného osvetlenia. Podľa materiálu schváleného stropkovským
zastupiteľstvom v marci 2013 by mohlo mesto v druhej fáze získať
z projektu až 2,6 mil. eur, ďalších 290 tisíc (10 % z celkového objemu
určeného na projekt) by malo dať z vlastných zdrojov. Nedozvedeli sme sa,
na aký konkrétny účel by mali peniaze smerovať.<br>
Do konca roku 2017 musí byť spustená minimálna investícia v objeme
24,22 miliónov eur z celkovej investície 60,4 miliónov eur.
<strong><em>„Projekty v rámci programu ELENA budú zamerané na oblasť
energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie pre budovy PSK a
pre budovy 14-tich pridružených samospráv a tiež pre verejné osvetlenie
šiestich samospráv. Program pokrýva renováciu budov, vrátane
interiérového osvetlenia, využívania solárnej energie (FV a solárnej
tepelnej) a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Podľa aktuálneho stavu budov
sa bude riešiť zateplenie, výmena okien a vyregulovanie vykurovacej sústavy,
solárny ohrev technickej úžitkovej vody, výmena vnútorného osvetlenia a
osadenie fotovoltiky pre výrobu energie pre vlastnú spotrebu,“</em></strong>
uviedla hovorkyňa PSK Veronika Fitzeková.<br>
V priebehu februára bude kraj s jednotlivými mestami podpisovať
bilaterálne partnerské zmluvy, v ktorých upresnia projektové zámery. Tento
čas bude podľa V. Fitzekovej v prípade Stropkova aj priestorom na vzájomné
rokovanie, keďže naše mesto je jedným z tých, kde sa zmenilo vedenie.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““
title=“Vďaka ELEN-e sa možno podarí znížiť energetickú náročnosť budovy MsÚ“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-02/09-elena-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-02/09-elena-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter