Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto má záujem udržať terénnu sociálnu prácu

31. marca končí mestu projekt terénnej sociálnej práce (TSP) zameranej
na prácu s rómskou komunitou. Od roku 2005 pôsobí v Stropkove spolu
šesť pracovníkov, ktorí sú predĺženou rukou samosprávy smerom k Rómom.
Náklady na ich činnosť doteraz vykryli prostriedky z Fondu sociálneho
rozvoja, od 1. apríla však dochádza k zmenám vo financovaní. Štyri
miesta terénnych sociálnych pracovníkov budú aj naďalej refundované
z FSR, dvoch asistentov bude musieť zaplatiť mesto.

„Prácu terénnych sociálnych pracovníkov vnímame pozitívne
a je pre mesto prínosom. Máme s nimi dobré skúsenosti a ich práca má
svoje opodstatnenie. Aj preto chceme pokračovať v projekte terénnej
sociálnej práce,“
uviedol prednosta MsÚ Metod Burák. Mesto
má v súčasnosti podaný projekt na FSR, čaká sa na jeho schválenie. M.
Burák predpokladá, že bude úspešný a mesto plánuje, vzhľadom na zmeny vo
financovaní, pokryť náklady na činnosť dvoch asistentov TSP z vlastných
zdrojov.
Skúsenosti s komunitnými pracovníkmi majú aj v obci Bžany. V minulom
roku získali prostriedky na činnosť jedného komunitného pracovníka a jeho
asistenta. „Za uplynulých 9 mesiacov, odkedy funguje TSP
v našej obci, hodnotím ich prácu pozitívne,“
uviedol
starosta M. Fečko. Keďže obec hospodári s nízkym rozpočtom, M. Fečko
uviedol, že nový model financovania by utiahli len s problémami. V každom
prípade by však komunitnú prácu chceli v Bžanoch vykonávať aj po
skončení projektu, teda po 31. máji budúceho roka.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter