Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto má podpísanú zmluvu s novou spoločnosťou na odchyt túlavých zvierat

Po ukončení činnosti súvisiacej s odchytom túlavých zvierat
s trebišovskou spoločnosťou, ktorá ju v meste vykonávala niekoľko rokov
má od 1. decembra mesto podpísanú novú zmluvu. Spoluprácu Stropkov podobne
ako aj iné mestá na východnom Slovensku nadviazal s občianskym združením
Pomoc psíkom na východnom Slovensku z Veľkých Kapušian.

V priebehu uplynulého týždňa bol v uliciach mesta vykonaný prvý
odchyt, počas ktorého bolo chytených osem túlavých psov. V každom
prípade išlo o psy rómskych spoluobčanov z lokalít Pod laščíkom, Za
jarkom a z Orgovánovej ulice. Náčelník Mestskej polície Stropkov Marián
Harmada má z novej spolupráce dobrý pocit. „Čo sa týka
spolupráce, mám z toho dobrý pocit a verím, že táto spolupráca takto
bude pokračovať aj naďalej. Pracovníci, ktorí tento odchyt vykonávali mali
všetko potrebné vybavenie, preto neboli žiadne problémy. Zmluvne sme
s týmto združením dohodnutí na jeden pravidelný odchyt mesačne,
samozrejme, ak by bolo potrebné, bol by vykonaný aj mimoriadny
odchyt.“

Zaujímalo nás, čo sa so psami deje po ich odchyte. Ak pes, ktorého nájdu sa
voľne pochybovať po verejnom priestranstve nemá na krku obojok so známkou,
je prv skontrolovaný, či nemá čip. Ak má známku alebo čip, je
kontaktovaný majiteľ, ak nie, je odvezený na karanténnu stanicu. Tam sú
všetky psy sú ošetrené proti vnútorným a vonkajším parazitom. Po
uplynutí karanténnej doby zabezpečujeme vakcinácie, kastrácie a každý
psík je označený mikročipom. Po veterinárnych ošetreniach sú psy
ponúkané na adopciu. Ak o nich nikto nemá záujem, neutratia ich, ale
spolupracujú s ďalšími organizáciami zaoberajúcimi sa ochranou a
adopciami, preto ich prevezú tam, kde je po nich dopyt, napr. na západné
Slovensko.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter