Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto kráča správnym smerom, jeho finančné zdravie bolo ohodnotené známkou výborné

Primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza na poslednom tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva rekapituloval a obhliadol sa za výsledkami spoločnej práce.

„Prežívame zvláštne hektické obdobie, čaká nás ešte rok do konca volebného obdobia. Myslím si, že sa patrí pozastaviť pri tom období a pri tých rozhodnutiach, ktoré sme spolu prijímali aj pri tom období, ktoré sme spolu prežili. Rád by som upriamil pozornosť na závery inštitúcie pre nezávislú ekonomiku INECO, ktoré zverejnilo údaje, ktoré sa týkajú finančného zdravia miest a obcí za rok 2020,“ povedal primátor mesta O. Brendza a pokračoval:

„Naše mesto je tu hodnotené s finančným zdravím na 39. mieste zo 141 miest. Môžeme teda vidieť, že finančné zdravie mesta Stropkov je výborné s koeficientom 5,2 zo 6 možných bodov. Sme na 39. mieste, ale z východoslovenských miest nad 10 tisíc obyvateľov sme na druhom mieste, pred nami je mesto Poprad.“

Uviedol tiež, že ako ukážka toho, že finančné zdravie mesta je výborné, slúži porovnanie s inými mestami. „Večne sa budeme porovnávať so susedným Svidníkom, ktorý je ôsmy od konca na 133. mieste. Upriamujem pozornosť na päť ukazovateľov, ktoré sú hodnotené: celkový dlh mesta, dlhová služba, bilancia bežného účtu, záväzky po splatnosti k príjmom a záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Na základe týchto piatich ukazovateľov sa naše mesto za rok 2020 umiestnilo na 39. mieste a dosiahlo výborné výsledky, čo nie je náhoda,“ priblížil a vyjadril vieru a presvedčenie, že aj rok 2021 potvrdí tieto dosiahnuté výsledky.

„Zdôrazňujem, že to nie je výsledok iba primátora mesta, je to výsledok spoločný, je to zrkadlo prejavenej dôvery od občanov a prejavenej podpory. Aby som ešte viac ozrejmil, že to nie je náhoda, v roku 2010 naše mesto podľa INECO malo výsledok 4,7 a finančné zdravie bolo dobré a rovnakú známku malo mesto až do roku 2015. Až v druhom roku nášho prvého volebného obdobia sa známka zmenila na 5,1 a dosiahli sme hodnotenie výborné, ktoré si mesto udržalo aj v nasledujúcom období,“ spresnil a dodal:

„Sú tu zhodnotené všetky podniky – Služba, m.p., ZŠ Konštantínova, Mlynská, Hrnčiarska, MŠ Matice slovenskej, MŠ A. Hlinku, ZUŠ F. Veselého, ale aj Park zvierat a Poliklinika mesta Stropkov, ktorá je pozostatkom z minulosti. Keď sa toto všetko zhrnie a vyhodnotí, vyjdú spomínané výsledky. Nechcem pritom hovoriť len o číslach, ale pri všetkých realizovaných investíciách je toto naše vysvedčenie. Môžeme smelo predstúpiť pred občana – voliča a urobiť pomyselný odpočet,“ uviedol primátor, pričom zdôraznil, že všetko je však relatívne.

„Dnes sa nám darí, ale stačí jedno chybné rozhodnutie, jeden nevydarený projekt, jeden prehratý súdny spor, otvorené sú tri, a môže sa to rýchlo otočiť. Nechcem teraz tancovať, ale zdravým a prirodzeným spôsobom sa snažím odprezentovať to, čo sme dosiahli,“ dodáva a otvorene hovorí o troch súdnych sporoch, ktoré sú stále otvorené.

Primátor následne pokračoval v hodnotení pomaly končiaceho sa roka. „Od 1. marca 2021 máme na mestskom úrade nový odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, ktorého vedúcim je Peter Novák. Tento odbor má na starosti prípravu a implementáciu projektov,“ uviedol a zhrnul projekty z predchádzajúceho obdobia v realizácii, ktorých jednoznačne nie je málo a ktorých sme písali aj na predošlých stranách.

O. Brendza tiež otvorene hovoril o jedinom projekte, ktorý ho trápi a ktorý v roku 2021 nevyšiel cez výbor pre najmenej rozvinuté okresy (NRO), ktorého členom je aj samotný primátor mesta za samosprávu. „Podotýkam, že bez mesta by nebol žiadny akčný plán pre NRO, zagarantovali sme ho my, bez mesta by nebolo zasadnutie vlády SR v priestoroch kaštieľa, kde bol akčný plán pre okres Stropkov schválený, napriek tomu sme neboli úspešní. Z rozdeľovanej sumy pre okres Stropkov sa samotnému mestu Stropkov neušlo nič, pričom mesto je polovicou okresu. Prisľúbená bola náprava, no v rámci tejto výzvy sa s tým nedá pohnúť. Škoda, pretože tento projekt bol zameraný na horné poschodie ubytovne Pod vlekom. Požadovali sme 55 tisíc eur, pričom sa delila pre celý okres suma okolo 800 tis. eur,“ vyjadril svoje sklamanie O. Brendza.

Hlavu v smútku však nemá a vo svojej práci plánuje pokračovať aj naďalej. „Keď budeme mať šancu a možnosť pokračovať v tom, máme na čo nadviazať, ak nie tak tí, ktorí prídu po nás to budú mať na stole v rozpracovanom procese, no my sme nič nenašli,“ uzatvára hodnotenie končiaceho sa roka primátor, pričom si je vedomý, že mesto čaká ešte rok do konca volebného obdobia. „Na sklonku roka by som sa rád aj v mene poslancov poďakoval občanom za dôveru a podporu, ktorú nám prejavujú pri našich rozhodnutiach a aj za oprávnenú a opodstatnenú kritiku, lebo nás to posúva ďalej. Chcem sa poďakovať aj poslancom za korektný a konštruktívny prístup k riešeniu problematiky na mestskom zastupiteľstve, pri prijímaní jednotlivých rozhodnutí. Nie je to samozrejmosť. Také vzťahy, aké panujú na zastupiteľstve sa budujú dlhodobo.“

Komunálne voľby sa s najväčšou pravdepodobnosťou budú konať na jeseň v roku 2022. Prvýkrát budú spojené spolu s voľbami do VÚC. Voľba je jednokolová. Voliť si budeme starostov a primátorov obcí a miest a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev.

-fec-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter