Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Mesto hospodárilo so schodkom vyše 528 tis. eur

<p>Na minulotýždňovom rokovaní zastupiteľstva oboznámil vedúci
finančného odboru MsÚ Ján Polák poslancov s hospodárením samosprávy za
uplynulý rok. Celkové príjmy mesta dosiahli sumu 8 852 135 eur. Výdavky
predstavovali 8 774 818 eur. Výsledok hospodárenia je v zmysle zákona
o rozpočtových pravidlách samosprávy vyrátaný ako rozdiel medzi príjmami
a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Teda bez príjmových a
výdavkových finančných operácií (prijatých úverov a ich splátok). Mesto
tak vykázalo za minulý rok schodok v hospodárení v sume 528 286,52 eur.
Pripomeňme, že v minulom roku predstavovali prijaté úvery sumu 668 036 eur
(dočerpanie úveru na výstavbu skládky TKO, financovanie rekonštrukcie
námestia, financovanie hnedého priemyselného parku). 108 975 eur putovalo
v minulom roku na splácanie istín prijatých úverov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter