Mesto hospodárilo so schodkom vyše 528 tis. eur

<p>Na minulotýždňovom rokovaní zastupiteľstva oboznámil vedúci
finančného odboru MsÚ Ján Polák poslancov s hospodárením samosprávy za
uplynulý rok. Celkové príjmy mesta dosiahli sumu 8 852 135 eur. Výdavky
predstavovali 8 774 818 eur. Výsledok hospodárenia je v zmysle zákona
o rozpočtových pravidlách samosprávy vyrátaný ako rozdiel medzi príjmami
a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Teda bez príjmových a
výdavkových finančných operácií (prijatých úverov a ich splátok). Mesto
tak vykázalo za minulý rok schodok v hospodárení v sume 528 286,52 eur.
Pripomeňme, že v minulom roku predstavovali prijaté úvery sumu 668 036 eur
(dočerpanie úveru na výstavbu skládky TKO, financovanie rekonštrukcie
námestia, financovanie hnedého priemyselného parku). 108 975 eur putovalo
v minulom roku na splácanie istín prijatých úverov.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter