Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Mesto eviduje takmer 167-tisícový dlh za komunálny odpad

<p>Za posledných 14 rokov narástli dlhy obyvateľov mesta a podnikateľov za
vývoz komunálneho odpadu na astronomických 166 993,76 eur. Dominantnú
časť tejto sumy, vyše 108 tisíc eur, dlhujú mestu Rómovia z ulíc
Orgovánová, Pod Laščíkom, Za jarkom, Mlynská a Hrnčiarska. Záväzky
ostatných Stropkovčanov voči mestu predstavujú 37 835,87 eur.</p>

<p><strong><em>„Okrem nedoplatkov za vývoz odpadu evidujeme aj nedoplatky
miestnych daní. Najpodstatnejšiu časť dlhov na dani z nehnuteľností
riešime v rámci konkurzov voči dlžníkom. Čo sa týka nedoplatkov za
odpad, až 74 % z celkovej sumy predstavujú dlhy Rómov,“</em></strong>
priblížil vedúci finančného odboru MsÚ Ján Polák. Stropkovské firmy
dlhujú mestu za vývoz odpadu od roku 2002 spolu 25 420 eur.<br>
Poslankyňa Gabriela Maruščáková (SaS) apelovala na vedenie mesta, aby
eliminovalo zvyšovanie celkovej sumy nedoplatkov. Narážala na skutočnosť,
že len za rok 2013 predstavujú dlhy u fyzických osôb 20 130,75 eur,
z toho dve tretiny vygenerovala vyššie spomenutá skupina obyvateľstva. Dlh
firiem za minulý rok predstavuje takmer 5600 eur.<br>
V niektorých mestách sa problém s neplatičmi podarilo sčasti vyriešiť
aj zverejňovaním ich zoznamov na oficiálnych internetových stránkach.
Napriek tomu, že podobné návrhy padli v stropkovskom zastupiteľstve už
pred niekoľkými rokmi, tunajšia radnica zatiaľ k takémuto opatreniu
nepristúpila.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter