Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto doplnilo vianočnú výzdobu

5. decembra sa
rozsvieti stromček a s ním aj celé mesto

„Zvianočnieva sa.“ V meste o tom svedčia už rozvešané svetelné
dekorácie, niekoľkometrový stromček na námestí, ako aj prvá rozsvietená
sviečka na adventnom venci.

Vianočná výzdoba bola od deväťdesiatych rokov minulého storočia bez
akejkoľvek väčšej zmeny. Po je minuloročnej kompletnej výmene sa okrem
Hlavnej ulice a námestia tohto roku rozsvieti aj ďalšia časť mesta.
„Po tom, ako sme v minulom roku aj vďaka pomoci partnerov
kompletne vymenili vianočnú výzdobu v meste, sme v tomto roku vyčlenili
v rozpočte 6 000 eur na jej ďalšie doplnenie. Dokúpili sme dekorácie na
ulicu Hviezdoslavovu, od križovatky pri VÚB po Kovo Sipox. Svetelnými
girlandami bude vyzdobená aj stará budova Mestského úradu, nové dekorácie
pribudnú aj do mestského parku a na námestie,“
uviedol
primátor Ondrej Brendza.
Minulého roku Stropkovčania na výzdobu reagovali pozitívne, obľúbeným sa
stal sob umiestnený v jednom z kvetinových záhonov na námestí, ktorý bol
po vyčíňaní skupinky mladých značne poškodený. Zaujímalo nás, kde bude
tentoraz?
„V priestore, kde bol minulý rok sob, bude v tomto roku nová
dekorácia. Na jej výrobe sa podieľajú stropkovské základné umelecké
školy. Chcem veľmi oceniť vzájomnú spoluprácu mesta a oboch škôl, ktoré
pre Stropkovčanov vlani vytvorili nádherný adventný veniec. Ako vieme, sob
bol v minulom roku značne poškodený vandalmi. Dokázali sme ho však
opraviť a aktuálne uvažujeme o viacerých lokalitách pre jeho umiestnenie.
Dúfame, že sa podobný scenár už nezopakuje a nové dekorácie poškodené
nebudú,“
skonštatoval primátor.
Stalo sa už tradíciou, že sa vianočná výzdoba slávnostne rozsvecuje
5. decembra v rámci vítania Mikuláša. Nebude tomu inak ani teraz. Počas
mikulášskeho programu na námestí sa rozsvieti stromček a spolu s ním aj
celé mesto. Výzdoba by mala svietiť do konca januára.
„Svetelné dekorácie umocňujú atmosféru počas adventu, ako
prípravy na najkrajšie sviatky v roku Vianoce a samozrejme dotvárajú
celkovú zimnú atmosféru v meste. Preto ich nebudeme demontovať
bezprostredne po skončení vianočného obdobia.“

Okrem mesta sa rozsvietia ja mestské časti. „Pred zakúpením
novej výzdoby mesto dekorácie do mestských častí neinštalovalo. Prvýkrát
sa tak udialo až v minulom roku, kedy sme v časti Sitník a v Bokši
inštalovali výzdobu, ktorá v meste svietila v uplynulých rokoch. Pred
inštaláciou bola takisto kompletne opravená.“

Tohtoročný stromček vyrástol v Breznici
V uliciach mesta mala samospráva vytipovaných viacero vhodných stromov, no
ako uviedol primátor, narazili na problémy súvisiace s výrubom –
vlastnícky vzťah k pozemku, na ktorom stromy rástli, komplikovaný prístup
na pozemok, problematický výrub a podobne. „Nakoniec sme vybrali
smrek z verejného priestranstva v Breznici,“
dodal v závere
primátor.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter