Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto do rekonštrukcie cintorína zainvestovalo takmer 153 tisíc eur

Koniec augusta znamenal
pre stropkovský cintorín začiatok zatiaľ najväčšej rekonštrukcie.
Po tom, čo samospráva za uplynulé dva roky zmodernizovala interiér Domu
nádeje, na starom cintoríne zrekonštruovala spevnené plochy, schodiská,
oplotenie, vstupnú bránu i kaplnku pri cintoríne z I. svetovej vojny, tento
rok práce pokračujú na hornom cintoríne.

Aktuálny stav stropkovských cintorínov a priebeh prác opísal vedúci
strediska mestského podniku Služba Dušan Lukáč. „Na
tunajších cintorínoch neprebehla výraznejšia rekonštrukcia niekoľko
desiatok rokov. Na niektorých miestach sa nachádzajú chodníky ako aj
verejné priestranstvá ešte v pôvodnom stave. Na spevnených plochách je
rozpadnutý asfalt, miestami len kameninová drva, väčšina chodníkov na
hornom cintoríne je rozpadnutá,“
konštatuje a dodáva, že
spomínaný stav komunikácií sťažuje prístup a spôsobuje najviac
problémov hlavne počas jesene.
Pod poškodenie jednotlivých komunikácií na cintorínoch sa do značnej miery
podpísala aj skutočnosť, že nimi často prechádzajú mechanizmy
zabezpečujúce osádzanie hrobových miest a pomníkov.
Stavebné práce prebiehajúcej rekonštrukcie začali na spevnených plochách,
rozvodoch vody, elektriny a verejnom osvetlení. Obnovou a zmenou statusu má
postupne prejsť aj nedokončená stavba pripomínajúca kaplnku nachádzajúca
sa v strede areálu nového cintorína, ktorá niekedy slúžila ako sklad
náradia a údržby. Po oprave by tak mala slúžiť ako kaplnka v pravom
zmysle slova.
„Aktuálne pracujeme na výstavbe nových parkovísk pred vstupom
na cintorín. V jeho areáli rekonštruujeme všetky spevnené plochy, ktoré
budú po novom odvodnené a vyložené zámkovou dlažbou. Chodníky sú
projektované tak, aby k ich poškodzovaniu mechanizmami viac nedochádzalo.
Z minulosti sú známe problémy súvisiace s vodou, keďže doteraz mohli
využívať len jeden provizórny kohútik. Po ukončení prác budú pre
návštevníkov vybudované tri nové zdroje vody. Realizujeme tiež prípravu
pre nové verejné osvetlenie a rozhlas, ktoré plánujeme zahrnúť do
investičných aktivít v budúcom roku,“
uviedol D.
Lukáč.
Novinkou v priestoroch horného cintorína bude pietna zóna, ktorá má
vzniknúť pri plánovanej kaplnke. Jej okolie pokryje zámková dlažba a
osadených tam bude deväť nových lavičiek. Tento zámer plánujú po
aktuálnych exteriérových úpravách dokončiť v nasledujúcom roku.
Diskutuje sa aj o zriadení kolumbária určeného na uloženie urien.
„Pokračujeme v nasadenom trende, pietne miesta sa snažíme
zveľadiť a dať im novú, dôstojnejšiu podobu, aby zodpovedali požiadavkám
21. storočia,“
uzavrel D. Lukáč.
Celá rekonštrukcia vyjde samosprávu na 152 385 eur. Ukončenie prác by
nemalo prekročiť koniec októbra.
-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter