Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Mesto chystá prenájom pozemkov pod dve ihriská

<p>Na poslednom riadnom zasadnutí zastupiteľstva schválili poslanci zámery
na prenájom dvoch pozemkov na ulici Hrnčiarskej. Oba na účel výstavby,
resp. legalizácie jestvujúceho ihriska. V prvom prípade ide o priestranstvo
neďaleko obchodu Zóna, kde plánuje partia mladých Stropkovčanov postaviť
workoutové ihrisko.</p>

<p>Širšiu diskusiu vyvolal návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok,
na ktorom v máji minulého roka svojpomocne postavil detské ihrisko predseda
Spoločenstva vlastníkov bytov D2 Jozef Senaj. Zakrátko tam mamičky s deťmi
obnovili aj pieskovisko, zanedbané preliezky i ďalšie nevyužité
priestranstvá. Dobrý úmysel sa však nestretol s pochopením všetkých.
Slovenská obchodná inšpekcia dostala v lete anonymný podnet na preskúmanie
bezpečnosti nového ihriska. Výsledok nepotešil. Do 31. decembra bolo
potrebné odstrániť zistené nedostatky, v opačnom prípade malo mesto ako
vlastník pozemku ihrisko odstrániť. Po dohode s J. Senajom sa radnica
rozhodla prenajať tamojšiemu bytovému spoločenstvu pozemok, čím k ihrisku
nadobudnú právny vzťah. Voči takémuto postupu mal výhrady poslanec Martin
Jakubov (KDH). Mesto sa podľa neho vyhýba zodpovednosti za prípadné riziká
spojené s užívaním ihriska. <strong><em>„Vítam podobné aktivity a
určite nechcem rušiť rozostavané ihrisko. Ide o to, aby sme nemali právne
problémy. SOI skonštatovala, že ihrisko nespĺňa normy na to, aby sa tam
deti hrali. Bolo tiež povedané, že mesto sa zasadí o to, aby to ihrisko
normy spĺňalo. Vnímam to teda tak, že prenájmom pozemku sa mesto zbavuje
zodpovednosti za prípadné budúce problémy,“</em></strong> povedal M.
Jakubov. Odporučil, aby mesto zaviazalo spoločenstvo odstrániť problémy a
zmluvu o nájme s nimi uzavrelo až potom. Martin Soóš z MsÚ vysvetlil,
že na to, aby bolo všetko v súlade s platnými predpismi, potrebuje mať
spoločenstvo k pozemku, na ktorom stojí ihrisko, právny vzťah. Prednosta
MsÚ Ivan Kleban tlmočil slová J. Senaja, že ihrisko dá aj administratívne
do poriadku. Mesto mu aktuálne vyjde v ústrety tým, že mu (resp.
spoločenstvu) za euro prenajme pozemok na päť rokov. <strong><em>„Chceli
sme im vyjsť v ústrety, aby stavbu nestavali na cudzom, ale prenajatom
pozemku. Ak ihrisko nevie postaviť mesto, tak sme im chceli pomôcť takýmto
spôsobom. Aby ho mohli zlegalizovať,“</em></strong> uviedol I. Kleban.
Nedostatky mali byť podľa neho odstránené do konca minulého roka. Možno
teda skonštatovať, že sa tak nestalo. J. Senaj sa však opakovane vyjadril,
že je v jeho záujme, aby bolo ihrisko v poriadku aj z právneho hľadiska.
M. Jakubov zopakoval, že nie je proti ihrisku ako takému, ale spôsobu, akým
mesto k problému pristupuje.<br>
Za zámer napokon zahlasovalo desať koaličných poslancov, proti boli poslanci
S. Humeník a M. Jakubov (obaja KDH), zvyšní poslanci sa zdržali hlasovania.
Definitívne rozhodnutie o prenájme oboch pozemkov padne na najbližšom
pracovnom zasadnutí MsZ.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-01/03-ihrisko-01.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-01/03-ihrisko-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter