Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto čaká ťažký rok

<p>Najviac priestoru na diskusiu venovali poslanci návrhu rozpočtu mesta na
budúci rok. Po poldruha hodinovej rozprave ho schválili s niekoľkými,
takpovediac kozmetickými úpravami. Predkladaný materiál totiž vedúci
finančného odboru Ján Polák nazval ako východiskový,
keďže v čase schvaľovania nebola známa definitívna podoba štátneho
rozpočtu a k dispozícii neboli ani potrebné štatistické ukazovatele.
Samosprávy takisto čakajú na zverejnenie novelizovaného nariadenia vlády
o zmene prerozdeľovania výnosu z podielových daní. V podobnom duchu sa
vyjadrila vo svojom stanovisku aj hlavná kontrolórka mesta Jana
Soóšová.

<p>„Riziko rozpočtu vidím najmä v neistom plnení
rozpočtovaných daňových príjmov z podielových daní, nakoľko zatiaľ nie
je známa ani prognóza MF SR a tiež v tom, že doposiaľ nie sú známe nové
pravidlá financovania mimoškolskej záujmovej činnosti škôl a školských
zariadení. Isté je ale zníženie podielových daní z dôvodu nového
spôsobu poukazovania podielových daní na CVČ. Pri znížených príjmoch
mesto nedokáže zabezpečiť fungovanie centier v takom rozsahu ako
v minulých rokoch a bude potrebné v krátkom čase prijať organizačné
opatrenia na elimináciu dopadu výpadku príjmov pre CVČ,“

uviedla hlavná kontrolórka. Doplnila, že v prípade neplnenia príjmov bude
potrebné robiť reštrikcie vo výdavkoch, aby bola zabezpečená vyrovnanosť
rozpočtu. Aj z uvedených dôvodov neboli na podporu občianskych,
športových či kultúrnych združení vyčlenené v prvotnej podobe rozpočtu
žiadne prostriedky.
Neistý osud ABC CVČ
V budúcom roku ráta samospráva s celkovými príjmami v sume 6 280 734
eur, výdavky majú predstavovať 6 280 044 eur. Prebytok rozpočtu je tak
slabých 690 eur. Zvlášť citeľný je 300-tisícový výpadok v príjmovej
časti spôsobený zmenou financovania centier voľného času. Aj keď to na
zastupiteľstve nikto nahlas nevyslovil, vzhľadom na hospodárenie ABC CVČ
v aktuálnom roku a vyrobenom dlhu vyše 40 tisíc eur je jeho ďalšia
existencia viac ako neistá – v roku 2012 predstavoval jeho rozpočet
takmer 215 tis. eur, v roku 2013 môže rátať len s 54 600 eurami
(navyše potrebuje uhradiť staré dlhy).
Prostriedky presunuli na stolný tenis i vlek
Napriek upozorneniu vedúceho finančného odboru schválili poslanci niekoľko
pozmeňujúcich návrhov, vďaka ktorým došlo k presunom prostriedkov medzi
jednotlivými položkami. Marián Bujdoš (SDKÚ-DS) navrhol
presunúť 1600 eur na budúcoročný ohňostroj na výmenu okien v MŠ na
Bokšanskej. Návrh bol potrebnou väčšinou hlasov schválený. Ondrej
Brendza
(SDKÚ-DS) navrhol znížiť dotáciu na jarmok o 5 tisíc
eur a ušetrené prostriedky použiť ako dotáciu pre superligový
stolnotenisový klub. V rozpočte totiž na jeho chod nebolo vyčlenené ani
euro a reálne hrozilo, že úspešné stolné tenistky by boli nútené
európsku súťaž opustiť. Podobný návrh mal aj Alfonz
Veselý
(Smer-SD). Namiesto jarmoku však odporučil znížiť dotáciu
pre podnik Služba určenú na správu futbalového štadióna. Keďže za
návrh O. Brendzu hlasovalo len sedem opozičných poslancov, napokon prešiel
návrh A. Veselého, ktorý získal potrebnú podporu desiatich členov klubu
Smer-SD – ĽS-HZDS. Schválený bol aj návrh Pavla Kačica
(ĽS-HZDS) – o 2500 eur bol znížený príspevok na budúcoročný jarmok
a tieto prostriedky poputujú na rekonštrukciu lyžiarskeho vleku.
Mesto zaťaží ďalší úver
Na rozvojové aktivity a investičné akcie mesto vyčlenilo len minimum
prostriedkov. V rámci kapitálových výdavkov je naplánovaná aktualizácia
územného plánu za 3840 eur, 600 eur vyčlenili na projektovú dokumentáciu
cesty na Jarkovej ulici, naplánované je vybudovanie dvoch parkovacích miest
pri dome detí Božieho milosrdenstva, plus prechod v sume 1 620 eur. Vyrásť
by malo aj ochranné oplotenie pri bytovke F2/3 (600 eur) a jedinou investíciou
do mestských komunikácií bude asfaltová úprava slepej časti ulice Hlinky a
vybudovanie chodníka v tejto lokalite za 10 800 eur. Uhradené budú aj
náklady súvisiace s realizovanou rekonštrukciou mestskej haly za 15 486
eur.
Za zmienku tiež stojí fakt, že stropkovská samospráva si po relatívne
krátkom čase ide opäť požičiavať. Tentoraz 83 tisíc eur na splátku
III. etapy námestia. V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť, že
stavba mala byť realizovaná na splátky, no mesto v súčasnosti nemá ani na
ich úhradu.
V záverečnom hlasovaní napokon návrh budúcoročného rozpočtu prešiel
potrebnou väčšinou. Rozpočet podporilo desať poslancov koalície
Smer-SD – ĽS-HZDS a M. Bujdoš (SDKÚ-DS). Hlasovania sa zdržalo zvyšných
šesť prítomných poslancov z radov nezávislých a koalície SDKÚ-DS, KDH,
SaS.
Rizikám mestského rozpočtu na budúci rok, na ktoré poukázali viacerí
poslanci v diskusii sa budeme venovať v najbližšom vydaní Stropkovského
Spektra.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter