Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto čaká nápor kamiónov

<h3>Onedlho zastavujú prejazd Šarišským Štiavnikom</h3>

<p>Minulý týždeň odovzdala Slovenská správa ciest (SSC) zhotoviteľovi
stavby stavenisko plánovanej rekonštrukcie vyše 23-kilometrového úseku
medzinárodnej cesty I/73 od Hunkoviec po Šarišský Štiavnik. V súčasnosti
je v príprave harmonogram postupu prác a do ich začiatku je potrebné
splniť ďalšie náležitosti.</p>

<p><strong><em>„Najdôležitejšou podmienkou je odsúhlasenie projektu
dočasného dopravného značenia a s tým súvisiace zabezpečenie Rozhodnutia
o uzávierkach ciest. Po jeho vydaní bude možné začať so stavebnými
prácami. Na základe doterajších skúseností predpokladáme, že sa tak
stane v apríli,“</em></strong> informovala hovorkyňa SSC Zuzana Hromcová.
Počas rekonštrukcie dôjde aj k úplnej uzávierke cesty I/73. Týka sa I.
stavebného úseku predmetnej akcie realizovaného na serpentínach v stúpaní
zo Šarišského Štiavnika smerom do Rakovčíka. Ide o úplnú rekonštrukciu
vozovky, pričom smerové a výškové pomery existujúcej cesty neumožňujú
realizáciu prác v polovičnom profile. Doprava tak bude úplne uzavretá od
Stročína až po Lipníky a kompletne presmerovaná na cestu I/15
prechádzajúcu Stropkovom. Tranzit povedie nedávno rekonštruovanou cestou
pozdĺž Domaše. Nárastu kamiónovej dopravy sa podľa hovorkyne nemusia
obávať obyvatelia obcí Fijaš a Kručov, cez ktoré prechádza spojnica ciest
I/73 a I/15. Táto cesta nespĺňa kritériá na presmerovanie tranzitnej
dopravy, preto tam bude aj počas rekonštrukcie zakázaný prejazd vozidiel nad
12 ton.<br>
Kedy k úplnej uzávierke dôjde však nie je známe. Podľa neoficiálnych
informácií sa Š. Štiavnik uzavrie až po tom, ako v Stropkove dokončia
vodárne rekonštrukčné práce na kanalizácii na ulici Hviezdoslavovej. Táto
akcia si totiž vyžaduje viaceré dopravné obmedzenia a v kombinácii
s kompletným presmerovaním dopravy cez Stropkov by tu doprava skolabovala.<br
/>
Okrem Šarišského Štiavnika bude rekonštrukcia následne prebiehať aj
v ďalších úsekoch až po Hunkovce. Tie však už budú realizované pri
čiastočnej uzávierke a prejazd kamiónov a ostatných vozidiel tam bude
možný v polovičnom profile cesty. Zaujímalo nás, či na obchádzkových
trasách v okrese Stropkov sú naplánované dopravné obmedzenia, keďže
objem tranzitnej dopravy na tunajších cestách niekoľkonásobne vzrastie.
<strong><em>„Uvedené opatrenia budú riešené v rámci odsúhlaseného
projektu dočasného dopravného značenia. K dnešnému dňu uvedenými
informáciami nedisponujeme,“</em></strong> uviedla hovorkyňa. Stavebné
práce by podľa zmluvy o dielo mali trvať do mája budúceho roka.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter