Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mestá a obce sa pripravujú na Dušičky

<p>Samosprávy sa v týchto dňoch pripravujú na nápor návštevníkov
cintorínov a pietnych miest. Blížiacemu sa sviatku Všetkých svätých a
Pamiatke zosnulých prispôsobujú prevádzkový časť cintorínov, reguláciu
dopravy, zvýšenie hliadok polície, či posilnenie liniek mestskej hromadnej
dopravy. Mestá a obce majú vo vzťahu k miestam posledného odpočinku
viacero významných kompetencií. Zabezpečujú výstavbu a údržbu obecných
cintorínov, na ktorých tiež vykonávajú správu. Zabezpečujú čistotu a
poriadok v spomínaných areáloch, a tiež napríklad i prevádzku verejného
osvetlenia. Rozsah služieb, ktoré na cintorínoch zabezpečujú mestá a obce,
závisí nielen od finančných zdrojov alebo veľkosti, prípadne počtu
spravovaných cintorínov, ale aj od spôsobu ich správy a prevádzky. Na tento
účel obecné zastupiteľstvá schvaľujú prevádzkový poriadok pohrebiska,
ktorý upravuje podmienky pochovávania nebohých a samotnú prevádzku miesta
posledného odpočinku, ako aj rozsah služieb domu smútku, či prevádzkové
hodiny cintorínov.<br>
<strong>Michal KALIŇÁK, hovorca ZMOS</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter