Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mestá a obce robia všetko pre to, aby školy boli útulným druhým domovom

<p>Združenie miest a obcí Slovenska považuje koniec školského roka za
významnú udalosť, pre žiakov, rodičov aj samotných zriaďovateľov.<br>
„Mestá a obce sú najväčším zriaďovateľom materských a základných
škôl. Z tohto pohľadu má miestna územná samospráva obrovskú
zodpovednosť za výchovu a vzdelávanie najmladšej generácie,“ konštatuje
predseda ZMOS Michal Sýkora a ďalej zdôrazňuje: „V našej pôsobnosti sú
tisíce materských aj základných škôl a ďalšie subjekty, ktorými
samosprávy vytvárajú zodpovedajúce podmienky na osobnostný rozvoj žiakov,
na zmysluplné trávenie voľného času a tiež aj športové vyžitie.“<br
/>
Predseda ZMOS Michal Sýkora v súvislosti s ukončením školského roka
2014/2015 vyjadruje zriaďovateľom, ako aj pedagogickým a nepedagogickým
zamestnancom poďakovanie za úspešnú organizáciu a zabezpečenie končiaceho
školského roka, ktorý podľa jeho slov: „Bol pre každého žiaka etapou na
ceste za vzdelaním, poznaním a informáciami, ktorá pre prvákov znamenala
obdobie oboznamovania sa s písmenkami a číslami, pre deviatakov symbolické
ukončenie vzdelávania na základnej škole a pre ostatných žiakov priestorom
na získavanie nových poznatkov a vedomostí.“<br>
Mestá a obce sú zriaďovateľmi takmer 2 700 materských škôl, ktoré
navštevuje približne 148 000 detí. Miestne samosprávy zároveň zriaďujú
takmer 1970 základných škôl, ktoré zabezpečujú vzdelávanie pre takmer
397 000 žiakov. Mestá a obce sú okrem materských a základných škôl
tiež zriaďovateľmi základných umeleckých škôl, jazykových škôl,
centier voľného času, a tiež aj školských jedální i školských klubov
detí.<br>
<strong>Michal KALIŇÁK, hovorca ZMOS</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter