Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mestá a obce budú potrebovať ďalšie peniaze na likvidáciu čiernych skládok

<p>Mestá a obce mali do jesene možnosť požiadať o dotáciu na sanáciu
miest s nezákonne umiestneným odpadom. Vyčlenená čiastka 10 miliónov eur
z prostriedkov Environmentálneho fondu umožní 219 samosprávam odstrániť
tzv. čierne skládky. Záujem o takúto finančnú výpomoc avizujú ďalšie
samosprávy.</p>

<p><strong><em>„Na nedávnom rokovaní Rady ZMOS mestá a obce hodnotili
dotačnú schému ako významnú pomoc pri ochrane životného prostredia.
V samospráve je naďalej záujem o takúto formu pomoci. Preto sa ZMOS
obrátilo na ministerstvo životného prostredia s požiadavkou na vyčlenenie
finančných prostriedkov aj pre budúci rok,“</em></strong> zdôvodnil
ambíciu ZMOS jeho výkonný podpredseda Jozef Turčány. Združenie miest a
obcí Slovenska očakáva, že rezort životného prostredia urobí opatrenia aj
pre budúci rok, ktorými prostredníctvom Environmentálneho fondu opätovne
vyhlási výzvu, vďaka ktorej sa budú môcť ďalšie mestá a obce uchádzať
o dotáciu na zatraktívnenie a zútulnenie svojich verejných priestranstiev,
ktoré sú dnes miestom nelegálnych skládok ohrozujúcich kvalitu životného
prostredia. ZMOS okrem tejto iniciatívy otvorilo na spoločných rokovaniach aj
možnosť spolufinancovanie procesov posudzovania programov rozvoja miest a
obcí (SEA/EIA) z prostriedkov štátneho rozpočtu, presnejšie z kapitoly
MžP SR. Vzhľadom na skutočnosť, že príprava a posudzovanie programových
dokumentov je významnou úlohou aj z pohľadu čerpania finančných zdrojov
EÚ v budúcom programovom období, je potrebné jej venovať pozornosť už
v roku 2016.<br>
<strong>Michal KALIŇÁK, hovorca ZMOS</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter