Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesiac úcty k starším v našom okrese

Seniorov si uctili aj vo Vyšnej Olšave

Oslava mesiaca október, ktorý patrí úcte starším, 16. októbra
oslavovali aj vo Vyšnej Olšave. Kultúrny program začal posviackou priestorov
novo zrekonštruovanej kuchyne v kultúrnom dome z dotácie ministerstva
financií. Po úvodných slovách miestneho farára o. Štefana Vansáča sa
slova ujal starosta obce Juraj Kasarda, ktorý si aj tentokrát zažartoval a
vtipmi rozosmial pozvaných. Prítomných potešil aj program na ľudovú nôtu
Folklórneho súboru Olšavan. Obec Vyšná Olšava si svojich občanov nad
65 rokov uctila aj malým pohostením a darčekom. Starostu teší, že jeho
pozvanie aj v tomto roku prijalo približne 70 ľudí, a zároveň ďakuje
všetkým, ktorí sa na príprave podujatia podieľali.
-go-

„Úcta k starším“ v Nižnej Olšave

V nedeľu, 16. októbra sa v sále Obecného úradu v Nižnej Olšave
stretli v rámci mesiaca „úcty k starším“ skôr narodení občania. Po
úvodných, uvítacích slovách pána starostu Ing. Igora Madzina sa začala
oslava skúsenosťami nadobudnutej múdrosti, starosťami vyrytých vrások a
vekom sfarbených šedín. So svojím programom vystúpili deti obecnej
materskej školy a žiaci základnej školy, ktorí svojich starých rodičov
odmenili za ich lásku a starostlivosť slovom, piesňou i malým darčekom.
O zábavu sa tiež postaral domáci folklórny súbor Olšavčan pásmom
„V kudzeľnej chyži“. S blahoželaním sa nezabudlo ani na tých, ktorí
v tomto roku slávili svoje okrúhle jubileá. Po chutnom občerstvení
starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva odovzdali spomienkové
predmety a každý z našich dôchodcov odchádzal s veselou náladou a
dobrým pocitom z príjemne stráveného odpoludnia.
Obec Nižná Olšava

Úcta k starším v Miňovciach

Prišla jeseň a s ňou mesiac október, všeobecne známy ako mesiac úcty
k starším. Október je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby sme
si uctili seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť. Z tohto dôvodu sme si
aj mi tento sviatok pripomenuli v kultúrnom dome v Miňovciach.
Celé podujatie sa začalo o štrnástej hodine príhovorom starostu obce
Miroslava Mojseja. Pán starosta v príhovore pripomenul mladším občanom,
aby sme nestrácali čas a jeden druhému práve teraz povedali milé slovo, že
sa máme radi. Zdôraznil v príhovore, že všetko na svete môže človek
zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví, nespomalí, je
čas. Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za
rokom. Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. Nedá sa tomu vyhnúť. Sem-tam
vás niečo zabolí, objaví sa vráska, skôr či neskôr obelejú vlasy.
Každý malý chlapec či dievča bude raz dedko – babka. Nezabúdajme,
všetci raz budeme starí. Naši starší spoluobčania si zaslúžia úctu nás
mladých. Tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie.
Po príhovore nasledoval kultúrny program detí z miestnej materskej a
základnej školy pod vedením pedagogického zboru. Deti svojim programom
ďakovali starým rodičom za lásku a starostlivosť. Ich vystúpenie bolo
balzamom na dušu pre našich starších spoluobčanov a možno im to aspoň na
chvíľu pripomenulo ich detstvo. Jubilanti, ktorí sa dožili okrúhleho
životného jubilea boli poctení gratuláciou a darčekom, ktoré im venovala
obec. Po oficialitách už nasledovalo neformálne stretnutie seniorov so
starostom obce a poslancami obecného zastupiteľstva na spoločnej večeri a
posedení až do večerných hodín. My len dodáme, že u návštevníkov bolo
napriek ich vyššiemu veku po celý čas vidieť energiu a chuť do života.
Obecný úrad ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili tohtoročnej prípravy
osláv.
I.K.

Mesiac úcty k starším v Oľšavke

Pri príležitosti mesiaca október, mesiaca úcty k starším, obec
Oľšavka v spolupráci s folklórnou skupinou Oľšavčanka na nedeľné
popoludnie, 23. októbra, pripravila v sále obecného úradu kultúrny
program venovaný všetkým, predovšetkým seniorom.
Po uvítacej piesni od členov folklórnej skupiny „Poďme sobí zaspivati“,
nasledoval k účastníkom podujatia príhovor starostu obce, v ktorom mimo
iného zdôraznil, že všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb,
každý nepokoj, čo však nezastaví, nespomalí, je čas. „Čas
plynie, ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa
v určitých chvíľach zastavíme. V spomienkach sa nájdu najkrajšie
prežité roky, ale aj vážne až smutné obdobia. Život Vás naučil
prispôsobiť sa, tolerovať, bojovať, tešiť sa. Pospomínate si na dni
mladosti a tešíte sa z dosiahnutého, z každodenných radosti, zo svojich
blízkych, z krásneho dňa, z úsmevu, zo všetkých tých maličkostí,
ktoré robia svet krajším. Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný
krok. Človek je krásny vtedy, keď ho majú ľudia radi,“

skonštatoval.
Na záver svojho vystúpenia starosta poprial seniorom pevné zdravie, veselú
myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo života. Ďalej už pokračovalo
vystúpenie folklórnej skupiny Oľšavčanka s programom, ktorý mal dve
časti. Tá prvá časť bola zameraná na piesne s predvedením starých
zvykov a obyčajou pri zbere úrody a kosení na gazdovstve. Druhá časť bola
s piesňami zameraná na verbovanie chlapov na vojenčinu, keďže je mesiac
október, kedy sa rukovalo. Nechýbalo prečítanie listu písaného mamkou na
vojenčinu svojmu synovi, ako aj vtipy a príhody k vojenčine. Obidve časti
vystúpenia mali úspech, čo prítomní seniori prejavili svojím potleskom.
„Živite ľudije na blaho svita, všytkim tu pritomnim mnohaja
lita“
znelo na záver vydareného vystúpenie folklórnej skupiny
Oľšavčanka pod vedením Emílie Dziakovej a celého kultúrneho programu
k mesiacu úcty k starším v obci Oľšavka.
Obec Oľšavka

Babka, dedko ďakujeme!

S týmito slovami a darčekom v rukách odchádzali žiaci zo Základnej
školy vo Vyšnej Olšave zablahoželať k sviatku, svojim starým rodičom.
Pri výrobe pekného, farebného kvetu s mašličkou sa podieľala
predsedníčka Únie žien Slovenska vo Vyšnej Olšave, p. Ľubica
Hudačinová. Jej návšteva potešila p. učiteľky aj deti. Pri výrobe
darčeka pre starých rodičov žiakom vysvetlila postup jeho prípravy, ale aj
výrazne pomáhala s jeho výrobou, hlavne mladším žiakom. Pani Hudačinovej
ďakujeme za aktívnu pomoc a spoluprácu a veríme, že tento detský čin
ešte viac umocní neopakovateľné puto lásky všetkých starých rodičov a
ich vnukov a vnučiek.
ZŠ Vyšná Olšava

Mesiac úcty k starším v Kručove

Mesiac október je venovaný tým, ktorým vďačíme za svoju existenciu.
Tým, ktorí nám venovali svoj čas, svoju lásku, svoj život. Ich šediny,
vráskami zbrázdené tváre a zrobené ruky sú znakom toho, že už veľmi
veľakrát videli východ slnka, že ich spomienky sú naplnené mnohými
prežitými chvíľami, ktoré boli dobré aj zlé. Vďačíme im za veľa. Sú
základným kameňom celého nášho života. Viedli naše kroky, dláždili
nám cestu životom.
Ako poďakovanie za všetko, čo pre svojich následníkov urobili, im vedenie
obce Kručov pripravilo posedenie, ktoré bolo plné spomienok a dobrej nálady.
My im za nás všetkých vyjadrujeme veľké „ĎAKUJEME“.
Obec Kručov

Šandalčania oslávili mesiac október

Ježiško, starkým zdravia daj a každý deň im
požehnaj…

Tak ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote každého človeka mladosť
pominie a vystrieda ju staroba. Práve október je mesiac, v ktorom si
uvedomujeme, aké vzácne „poklady“ žijú v našej rodine a obci. V obci
Šandal sme si v nedeľu 9.októbra 2016 pripomenuli tento vzácny sviatok
Október, mesiac úcty k starším. Úctu k tým,
ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie, úctu k tým, ktorí sa
každý deň vzdávali radosti, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úctu
ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a
nepoškvrnené. Na úvod sa našim „oslávencom“ milými slovami prihovoril
starosta obce p. Jaroslav Mikula. Kultúrny program v podaní folklórneho
súboru Olšavčan z N. Olšavy sa niesol v duchu dávnych zvykov a tradícií
„na valale“. Toto vystúpenie zožalo veľký úspech a potlesk.
Účinkujúci svojím spevom vytvorili výbornú atmosféru. Krásnymi piesňami
pozdravili aj najstarších občanov obce Šandal – manželov Petra a Annu
Findrikových, ktorí oslávili 92 a 88 rokov. Dobrá nálada a spev
pokračovali až do neskorých večerných hodín. Svojím spevom a za sprievodu
harmoniky sa o ňu postaral náš bývalý občan p. Vlado Sluk zo Svidníka.
Na tomto slávnostnom posedení nechýbalo chutné pohostenie a občerstvenie,
ktoré našim seniorom prichystali poslanci OZ a zamestnanci obce. Čo dodať na
záver – „Vážme si prítomnosť starých, pokiaľ sú s nami
a snažme sa im vrátiť aspoň malú čiastku z toho, čo oni nám dávajú
celý život – lásku a nekonečnú starostlivosť“.

Obec Šandal

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter