Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Mesiac úcty k starším v Dennom centre

<p>Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa výbor Denného centra pri
MsÚ v Stropkove rozhodol spríjemniť svojim členom sobotňajšie popoludnie
slávnostným posedením. V úvode predseda výboru Ing. Štefan Madzin,
privítal všetkých prítomných a predniesol príhovor. Program zahájila
slávnostnou básňou pani Anna Hutňanová. Následne svojim pásmom piesní
všetkých rozveselil spevácky súbor Stropkovčani. Po slávnostnom prípitku,
nechýbalo občerstvenie a chutný guláš. Potom prišla na rad zábava. Výbor
Denného centra touto cestou ďakuje predsedovi PD- Ondava Janovi Kušnirovi za
sponzorský dar a pánom Janovi žatkovičovi, Jozefovi Komišakovi,
Stanislavovi Smalikovi a Pavlovi Širokému za prípravu výborného
gulášu.<br>
<strong>Výbor denného centra</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter