Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Menný zoznam padlých vojakov 1. svetovej vojny v okrese Stropkov

Klub vojenskej histórie Beskydy pravidelne uverejňuje na internetovej
stránke http://www.kvhbeskydy.sk/ a
facebookovej stráne https://www.facebook.com/kvhbeskydy/
Zoznamy padlých vojakov, ktoré začali uverejňovať
od roku 2015. Do tohto projektu je zapojených 6 odborných členov a
10 dobrovoľníkov.

Celá táto skupina pracuje na zoznamoch padlých z jednotiek:
rakúsko-uhorského Pešieho pluku č. 12; rakúsko-uhorského Pešieho
pluku č. 34; rakúsko-uhorského Pešieho pluku č. 66; rakúsko-uhorského
Pešieho pluku č. 67; rakúsko-uhorského Honvédskeho pešieho pluku č. 9;
rakúsko-uhorského Honvédskeho pešieho pluku č. 13; rakúsko-uhorského
Honvédskeho pešieho pluku č. 14; rakúsko-uhorského Honvédskeho pešieho
pluku č. 15; rakúsko-uhorského Honvédskeho pešieho pluku č. 16;
rakúsko-uhorského Práporu poľných strelcov č. 29; rakúsko-uhorského
Práporu poľných strelcov č. 32.
Na ich stránke, z ktorej čerpáme
informácie sa môžeme dozvedieť, že na frontoch 1. svetovej vojny padlo
približne 67 000 vojakov z nášho územia. Rozhodli sme sa preto, že
v tomto článku uverejníme padlých mužov z okresu Stropkov. Tento zoznam
je len dočasný, keďže sme prešli len existujúce zoznamy padlých na
stránke Klubu vojenskej histórie Beskydy, ktoré budú samozrejme aj naďalej
dopĺňané novými menami. Preto sme si dali za úlohu tieto zoznamy aj
naďalej sledovať a dopĺňať náš existujúci. Niektoré mená uvádzame
v takom znení, v akom sa nachádzajú na stránke KVH Beskydy.
Bokša
Cimbala Ján, roč. 1873, Stropkov – m. č. Bokša (okres Stropkov). Zomrel
vo vojenskej nemocnici.
Brusnica
Potoma Ján, roč. 1883, Brusnica (okres Stropkov). Zomrel v epidemickej
nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
Zalko Štefan, roč. 1889, Brusnica (okres Stropkov). Padol v boji na fronte
v Haliči.
Czelko Štefan, roč. 1889, Brusnica (okres Stropkov). Padol na fronte
v Haliči.
Cserwenyak Ján, roč. 1892, Brusnica (okres Stropkov). Zomrel vo vojenskej
nemocnici.
Bystrá
Pjatnicska Ján, roč. 1896, Bystrá (okres Stropkov). Padol na fronte
v Rumunsku.
Duplín
Gajdoš Bogar Ján, roč. 1886, Duplín (okres Stropkov). Padol na fronte
v Haliči.
Havaj
Kundrad Demeter, roč. 1893, Havaj (okres Stropkov). Padol na fronte
v Haliči.
Dubas Andrej, roč. 1890, Havaj (okres Stropkov). Padol na fronte v Haliči.
Chotča
Gima Ondrej, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
Jakušovce
Paulik Ján, roč. 1889, Jakušovce (okres Stropkov). Zomrel vo vojenskej
nemocnici.
Kolbovce
Andrejko Peter, roč. 1891, Kolbovce (okres Stropkov). Padol na fronte
v Slovinsku.
Kožuchovce
Jadlovsky Ján, roč. 1893, Kožuchovce (okres Stropkov). Zomrel vo vojenskej
nemocnici.
Krišľovce
Kofely Ján, roč. 1895, Krišľovce (okres Stropkov). Padol na fronte
v Slovinsku.
Kručov
Kľučiar Michal, roč. 1897, Kručov (okres Stropkov). Padol na fronte
v Slovinsku.
Hrizs Ján, roč. 1894, Kručov (okres Stropkov). Padol na fronte v Haliči.
Hencoszki Michal, roč. 1892, Kručov (okres Stropkov). Zomrel vo vojenskej
nemocnici.
Lomné
Hrics Andrej, roč. 1896, Lomné (okres Stropkov). Padol na fronte
v Slovinsku.
Hrics Michael, roč. 1879, Lomné (okres Stropkov). Zomrel počas transportu do
nemocnice.
Szimcsó Juraj, roč. 1888, Lomné (okres Stropkov). Padol na fronte
v Bukovine.
Makovce
Vasilišin Vasilj, roč. 1881, zabitý skupinou vojakov po návrate z ruského
zajatia.
Vasilišin Vasil, roč. 1881, Makovce (okres Stropkov). Padol na fronte
v Haliči.
Grundza Onufer, roč. 1872, Makovce (okres Stropkov). Zomrel vo vojenskej
nemocnici.
Biely Michal, roč. 1891, Makovce (okres Stropkov). Zomrel vo vojenskej
nemocnici.
Malá Poľana
Kaltác Juraj, roč. 1889, Malá Poľana (okres Stropkov). Padol na fronte
v Haliči.
Visnyovski Albin, roč. 1898, Malá Poľana (okres Stropkov). Padol na fronte
v Taliansku.
Miková
Kaczur Ján, roč. 1896, Miková (okres Stropkov). Zomrel vo vojenskej
nemocnici.
Miňovce
Jurkó Ján, roč. 1893, Miňovce (okres Stropkov). Zomrel vo vojenskej
nemocnici.
Nižná Olšava
Špak Štefan, roč. 1895, Nižná Olšava (okres Stropkov). Zomrel vo vojenskej
nemocnici.
Zajaroš Ján, roč. 1896, Nižná Olšava (okres Stropkov). Zomrel za
neznámych okolností na území Uhorska.
Oľšavka
Leonyánsky Demeter, roč. 1894, Oľšavka (okres Stropkov). Padol na východnom
fronte.
Potoky
Havrilla Ján, roč. 1895, Potoky (okres Stropkov). Padol na východnom
fronte.
Haydu-Kucsera Jozef, roč. 1889, Potoky (okres Stropkov). Padol na fronte
v Haliči.
Soľník
Paulenko Ján, roč. 1886, Soľník (okres Stropkov). Zomrel vo vojenskej
nemocnici.
Stropkov
Krupa Ignác, roč. 1894, Stropkov (okres Stropkov). Padol na fronte
v Slovinsku.
Karniól Markus, roč. 1886, Stropkov (okres Stropkov). Padol na fronte
v Haliči.
Glinszki Štefan, roč. 1891, Stropkov (okres Stropkov). Zomrel v zázemí.
Baum Saul, roč. 1894, Stropkov (okres Stropkov). Zomrel vo vojenskej
nemocnici.
Baum Saul, roč. 1891, Stropkov (okres Stropkov). Zomrel na neznámu chorobu vo
vojenskej nemocnici.
Nemec Jozef, roč. 1890, Stropkov (okres Stropkov). Zomrel vo vojenskej
nemocnici.
Sztasko Jozef, roč. 1899, Stropkov (okres Stropkov). Padol na fronte
v Taliansku.
Šaško Michal, roč. 1894, Stropkov (okres Stropkov). Zomrel vo vojenskej
nemocnici.
Kormány Vojtech, roč. ?, Stropkov (okres Stropkov). Padol v boji na území
Uhorska.
Kurily Fedor, roč. 1882, Stropkov (okres Stropkov). Zomrel vo vojenskej
nemocnici.
Tisinec
Kacsmár Michal, roč. 1893, Tisinec (okres Stropkov). Padol v boji na fronte
v Haliči.
Tokajík
Havrilla Juraj, roč. 1888, Tokajík (okres Stropkov). Zomrel vo vojenskej
nemocnici.
Turany nad Ondavou
Gyirovszki Peter, roč. 1893, Turany nad Ondavou (okres Stropkov). Zomrel na
fronte v Slovinsku.
Popovecz Georgy, roč. 1879, Turany nad Ondavou (okres Stropkov). Padol na
fronte v Haliči.
Veľkrop
Licskó Vasiľ, roč. 1891, Veľkrop (okres Stropkov). Padol na fronte
v Haliči.
Vislava
Biroš Jozef, roč. 1895, Vislava (okres Stropkov). Zomrel na choleru.
Vladiča
Haczko Jozef, roč. 1898, Vladiča – m. č. Malá Driečna (okres Stropkov).
Padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
Dančo Michal, roč. 1881, Vladiča – m. č. Suchá (okres Stropkov). Padol
na fronte v dnešnom Rumunsku.
Vojtovce
Vanyko Andrej, roč. 1893, Vojtovce (okres Stropkov). Padol na fronte
v Haliči.
Vyškovce
Mancsak Jozef, roč. 1877, Vyškovce (okres Stropkov). Padol na fronte
v Taliansku.
Jesenyák Antal, roč. 1894, Vyškovce (okres Stropkov). Padol na fronte
v Haliči.
Kosť Štefan, roč. 1897, Vyškovce (okres Stropkov). Zomrel za neznámych
okolností v zajateckom tábore.
Vyšná Olšava
Obšajnik Ján, roč. 1894, narodený v USA, príslušný do Vyšná Olšava
(okres Stropkov). Padol na fronte v Taliansku.
Vyšný Hrabovec
Šoltés Michal, roč. 1884, Vyšný Hrabovec (okres Stropkov). Padol na fronte
v Haliči.
Šoltés Michal, roč. 1891, Vyšný Hrabovec (okres Stropkov). Padol na fronte
v Haliči.
Mestský úrad v Stropkove – Mgr. Ľuboslav Šmajda

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter