Melioračný kanál v Bokši prečistili po 15 rokoch

V závere uplynulého roka bolo zrealizované vyčistenie
hydromelioračného kanála medzi mestskou časťou Bokša a riekou Ondava.
Spomínaný kanál bol vybudovaný na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych
rokov minulého storočia a jeho úlohou je zachytávanie zrážkovej vody a
odvodňovanie okolitých poľnohospodárskych pozemkov. Na potrebu jeho
prečistenia viackrát upozorňoval poslanec MsZ za spomínanú mestskú časť
Marián Bujdoš (SDKÚ-DS). Keďže niekoľkoročné nánosy bahna značne
zredukovali priečny profil kanála, čo malo vplyv aj na jeho funkciu, mesto
Stropkov na túto skutočnosť upozornilo jeho správcu Hydromaliorácie, š.p.
a následne aj Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove. Po previerke
funkčnosti kanála na základe zistených skutočností vydal ObÚ ŽP
rozhodnutie na jeho prečistenie. „Tento kanál nebol udržiavaný
už viac než 10-15 rokov. Nedostatočne odvádzal zrážkovú vodu a
dochádzalo k podmákaniu pozemkov v jeho blízkosti. V priebehu novembra a
decembra sme za 450 tis. korún realizovali jeho prečistenie od priepustu na
Bokšanskej ulici smerom k Šandalskej. Vykopané bahno bolo vyvážané na
neďalekú provizórnu skládku. Ide o naplaveniny úrodnej zeminy, ktorá sa
po odtečení vody dá využiť ako ornica. Na vyčistenie kanála v celej
dĺžke 3,2 km sú potrebné ešte ďalšie prostriedky, preto predpokladáme,
že v rozpočte štátneho podniku Hydromeliorácie na rok 2008 budú
zahrnuté financie na dokončenie prác,“
informoval vedúci
odboru výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ v Stropkove Ladislav Dubas.

obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter