Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Medzinárodný plenér pre výtvarníkov a fotografov

Na tohtoročnej
výtvarnej a fotografickej tvorbe v rámci medzinárodného plenéra sa
v Roztokoch zúčastnilo 29 záujemcov.

Hlavným zámerom plenéru bolo prostredníctvom odborných vzdelávacích
aktivít, konkrétne prostredníctvom tvorby vo voľnej prírode a výmeny
skúseností v oblasti výtvarného a fotografického prejavu, rozvíjať
talent a výtvarné schopnosti za prítomnosti erudovaných lektorov. Projekt
Perly Karpát pre profesionálnych umelcov bol realizovaný s finančnou
podporou Úradu vlády SR – program kultúra národnostných menšín 2017,
na ktorý nadväzoval projekt pre neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov
Tvorme bez hraníc, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu
umenia.
Účastníci sa podieľali na aktívnych, a predovšetkým tvorivých podobách
zobrazovania svojich spontánnych nápadov a vzájomného kultúrno-estetického
poňatia samostatnej autorskej umeleckej činnosti v procese kreslenia a
fotenia prírody a krajiny, voľnej tvorby a umeleckej prezentácie
v kombináciách rôznych techník.
Zobrazovali vo svojich dielach najčastejšie krajinnú scenériu v okolí
Roztok, pamiatky regiónu, dedinskú architektúru. Na obrazoch všetkých
autorov sa objavili zobrazenia, ktoré pripomenuli rôzne umelecké štýly, ako
aj zaujímavé kresbovo-maliarske rukopisy. Výtvarné kompozície
odzrkadľovali citlivosť a emocionálne povahy výtvarníkov. Atmosféru
poetiky a blízkej minulosti upevnili fotografie drevených stavieb v dedine
i samotnej hvezdárne, architektúru nášho regiónu, reportáže a dokumenty
vo fotografii.
Plenér uplynul a nám zostali spomienky v podobe obrazov a fotografii či
budúcich tvorivých plánov. Vytvorené diela budú prezentované v katalógu
a na výstavách v priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska vo
Svidníku, Sanoku a Užhorode.
Katarína Grúsová, POS Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter