Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Medzinárodný letný plenér výtvarníkov 2012

<p>Z malej a spontánnej
myšlienky sa zrodila sympatická, umelecko-tvorivá medzinárodná udalosť.
Zopár skvelých ľudí, ktorí si na chvíľu vymenili svoje osobné životné
skúsenosti, sny a túžby, pomocou výtvarného prejavu a umenia, sa stretlo
v lokalite obce Roztoky-Hvezdáreň. Podduklianskemu osvetovému stredisku vo
Svidníku a Šarišskému osvetovému stredisku v Prešove sa podarilo
zrealizovať medzinárodné podujatie, ktoré sa nieslo v duchu spoločného a
umeleckého tvorenia v kútiku čistej prírody. Tento zámer kultivovaného
krajinárskeho podujatia podporilo aj samotné mesto Svidník a riaditeľka POS
vo Svidníku PhDr. MáriaPajzinková, ktorá účastníkov srdečne
privítala,oboznámila ich s činnosťou hvezdárne a popriala im veľa
tvorivej inšpirácie.

<p>Lektormi medzinárodného plenéru bola výtvarná pedagogička Pedagogickej
fakulty, Prešovskej univerzity v Prešove Mgr. Alena Sedláková, PhD a Mgr.
Art. Tomáš Olijár.
Celé podujatie bolo zamerané na vytvorenie kvalitných a kultúrnych podmienok
pre individuálnu výtvarnú tvorbu, ktoré prebiehalo v spoločensky ucelenom
a príjemnom prostredí a zorganizovaní úprimne tvorivej a farebnej umeleckej
aktivity, kde nechýbali domáce tradície, či ukážka temperamentnej
kultúrnej regionálnej zvyklosti.
Tento rok sa výtvarnej tvorby a umeleckej kreativity medzinárodného letného
plenéru výtvarníkov, a to v dňoch od 24. do 26. augusta 2012,
zúčastnili profesionálni i neprofesionálni výtvarníci zo Svidníka,
Stropkova, Prešova, Košíc a Starej Ľubovne. Výtvarníci sa podieľali
v aktívnych, a predovšetkým v tvorivých podobách výtvarného
zobrazovania svojich spontánnych nápadov a vzájomného kultúrno-estetického
poňatia samostatnej autorskej umeleckej výtvarnej činnosti. V Roztokách sa
spolu s nimi stretli aj výtvarníci z Poľska, ktorí taktiež prispeli
k nádhernému prepojeniu autonómnej výtvarnej tvorby – počas maľovania
a kreslenia prírody a krajiny, voľnej tvorby a umeleckej prezentácie
v kombináciách výtvarných techník.
Vo svojich dielach tak účastníci maliarsky zobrazovali najčastejšie krajinu
v okolí Roztok, , ornamenty kvetín a zátiší. Výrazovo expresívne a
sugestívne sa prejavili aj vo vlastnej výtvarnej tvorbe mladí ľudia, ktorí
umelecké vzdelanie už majú, resp. si ho napĺňajú.
Na obrazoch všetkých autorov medzinárodného letného plenéru sa objavili
zobrazenia, ktoré pripomenuli rôzne umelecké štýly aj zaujímavé
kresbovo-maliarske rukopisy. Všetky výtvarné kompozície odzrkadľovali
citlivosť a emocionálne povahy výtvarníkov. Lineárne kladené čiary
v kresbách, podmaľované akvarelom, plochy ťahov štetcov i špachtlí
vybraných farebných svetiel a tieňov v olejomaľbách, poetickosť a
sugestívnosť jednotlivých diel opisovali a vyjadrovali vlastne aj celú
škálu prírodných i fantazijných motívov. Atmosféru poetiky a blízkej
minulosti upevnili obrázky s prítomnosťou drevených stavieb v dedine
i samotnej hvezdárne.
Čas však plynie veľmi rýchlo, najmä keď veci vytvárame s láskou a
nadšením. To sa potvrdilo… Plenér nám uplynul, a ostali nám spomienky
v podobách obrazov, aj náčrtov, či budúcich tvorivých plánov. Na záver
sa účastníci plenéra dohodli, že svoje práce vystavia v priestoroch POS
vo Svidníku, koncom októbra 2012.
Katarína Grúsová
POS Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter