Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Medzinárodný deň žien v Novom Domove

Aj tohto roku sme si v našom zariadení pre seniorov uctili naše milé
ženy- klientky aj pracovníčky. Poblahoželať a prihovoriť sa im prišil
primátor Stropkova JUDr. Ondrej Brendza spolu s vedúcim odboru
organizačného a správy majetku Ing. Františkom Hurným. Každú ženu
obdarovali kytičkou kvetov a milým slovom. Pozdravili sa aj s našimi mužmi,
ktorí mali tiež pripravené darčeky pre naše žienky. Spolu
s ergoterapeutkami pre nich vyrobili pekné pozdravy, ktoré im počas
spoločného posedenia pri zákusku a kávičke rozdali. Strávili sme spolu
pekné popoludnie s vedomím vďaky všetkým ženám za ich celoživotnú
prácu a zvládanie každodenných povinností, za ich starostlivosť a
láskavosť.
Nový Domov Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter