Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Medzinárodný deň žien v Novom Domove

Tak, ako po uplynulé roky, aj tento rok, sme 8.marca 2017 spoločne
v Novom Domove oslávili Medzinárodný deň žien. Všetky klientky boli
krásne vyobliekané a plné očakávaní, čo sme si to pre ne v tento
výnimočný deň prichystali. Spoločne sme sa stretli v jedálni zariadenia,
kde sa na úvod všetkým klientkam prihovorila pani riaditeľka. Sladkému
koláčiku a ručne vyrobenej pohľadnici s básničkou sa veľmi potešili.
Svojou návštevou nás poctili zástupca primátora a prednosta mestského
úradu mesta Stropkov. Všetky obdarovali krásnym voňavým kvetom. Príjemným
príhovorom k sviatku žien potešili srdce nejednej klientky. Sme radi, že si
vedenie mesta Stropkov takýmto spôsobom uctilo naše klientky. Veď sú to
ženy, mamy, staré mamy, ktoré si zaslúžia osláviť tento deň.
N.D.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter