Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Medzinárodný deň hrou prijímateľov ZSS

Netradičné športové podujatie pripravil Domov sociálnych služieb
v Stropkove, Hlavná 80/50 pre prijímateľov sociálnych služieb
s medzinárodnou účasťou. Pozvaní hostia boli naši známi, no
predovšetkým kamaráti zo zariadení CSS Kalinov, Dom samopomocy Ustrzyki
Dolne a DSS Giraltovce.
Bowlingová hra uchvátila všetkých zúčastnených a aj napriek žiadnym
predchádzajúcim skúsenostiam s takouto hrou sa prejavil silný hráčsky
potenciál v každom tíme. V prostredí nabitom pozitívnou energiou sa
striedali emócie rivality, súperenia a vzájomného povzbudzovania. Vyhrať
chcel každý, veď ceny boli hodnotné, no najväčšou hodnotou boli spoločne
strávené chvíle, ktoré v závere bolo ťažko ukončiť. Slová chvály a
vďačnosti od našich vzácnych hostí nám boli zadosťučinením a zároveň
povzbudením k realizácií ďalších podobných podujatí. Hodnota našej
práce sa prejavuje v spokojných a radostných tvárach prijímateľov.
Ďakujeme majiteľom Hollywood Cafe, že nám umožnili zorganizovať akciu
v ich krásnych priestoroch, ďakujeme za ústretovosť a milú obsluhu
personálu. Ďakujeme všetkým sponzorom, vďaka ktorým sme mohli odmeniť a
pohostiť zúčastnených. Ďakujem svojmu skvelému organizačnému tímu,
ktorý sa podieľal na príprave a celom priebehu akcie. Akcie, ktorú hodnotili
prítomní iba superlatívmi.
Mária Kurilcová, riaditeľka

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter