Medzi ocenenými budú B. Dubasová, P. Cuper i E. Šmilňák

Mesto Stropkov v roku 2008 už po piatykrát ocení osobnosti, ktoré sa
významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a šírenie dobrého mena
nášho mesta.

Pätica nominovaných Stropkovčanov a divadelný súbor NO-TAK prevezmú
z rúk primátora mesta ocenenia na slávnostnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva, ktoré by sa malo uskutočniť na prelome januára a
februára.
Za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky umeleckej činnosti a za
propagáciu a zviditeľnenie mesta Stropkov doma i v zahraničí bude čestné
občianstvo udelené známej speváčke a rodáčke zo Stropkova Beáte
Dubasovej. Za zveľaďovanie mesta najmä po duchovnej stránke a za aktívnu
činnosť pri výstavbe chrámu pravoslávnej cirkvi si Cenu mesta Stropkov
prevezme správca farnosti pravoslávnej cirkevnej obce Peter Cuper, ktorý sa
zároveň dožíva významného životného jubilea 80 rokov. Cena mesta bude
udelená aj Divadlu mladých NO-TAK, ktoré v roku 2007 oslávilo
20 výročie založenia. Tento divadelný súbor je jedným z pilierov
kultúry v meste a propaguje ho doma i v zahraničí.
Ďakovné listy budú udelené Edite Fedorkovej – za dlhoročnú pedagogickú
činnosť, spoločenskú a kultúrnu angažovanosť v prospech mesta, Eduardovi
Šmilňákovi – za záslužnú pedagogickú činnosť a rozvoj matičného
hnutia a Terézii Lipinskej – za záslužnú pedagogickú činnosť, aktívnu
prácu v spoločenskej organizácii Únia žien Slovenska a za spoluprácu
s mestom.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter