Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Med s nálezom antibiotík

<p>V rámci úradnej kontroly v obchodnej sieti bol zistený predaj Včelieho
medu lesného – zmes medov EÚ a mimo EÚ, dátum spotreby 30. 5. 2015,
v ktorom sa laboratórnou analýzou potvrdil obsah reziduí veterinárnych
liečiv – sulfonamidov. Med bol do Slovenskej republiky dovezený
z Poľska – číslo schváleného závodu PL04636001WE.
-rvps-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter