Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti sa zvýši

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že od 1. júla 2019 sa pre nových
žiadateľov zvýši maximálna dávka v nezamestnanosti o viac ako 58 eur za
mesiac. Pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci už bude jej maximálna výška
predstavovať 1 032,50 eur (doteraz to bolo 972,30 eura) a v 30-dňovom
kalendárnom mesiaci sa dávka zvýši na 999,20 eur (doteraz to bolo
941 eur).
Zvýšenie maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti súvisí so zvýšením
maximálneho denného vymeriavacieho základu, ktorý vychádza zo všeobecného
vymeriavacieho základu za rok 2018. Všeobecný vymeriavací základ je vždy
12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za
ten-ktorý kalendárny rok, ktorú zisťuje Štatistický úrad Slovenskej
republiky a na základe týchto údajov ho potom na svojom webe zverejňuje
Sociálna poisťovňa. Od 1. júla 2019 je tak maximálny denný vymeriavací
základ vo výške 66,6083 eur (do konca júna 2019 je to 62,7288 eura).
Výška dávky v nezamestnanosti na deň pritom podľa zákona o sociálnom
poistení predstavuje 50 % denného vymeriavacieho základu.
Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že nový maximálny denný
vymeriavací základ sa týka len tých dávok v nezamestnanosti, ktoré bude
priznávať po 30. júni 2019. Suma dávky v nezamestnanosti sa vypláca
počas celého podporného obdobia v rovnakej výške, teda vo výške,
v ktorej bola priznaná. To znamená, že na už priznané dávky
v nezamestnanosti nemá zmena maximálneho denného vymeriavacieho základu
žiaden vplyv a budú sa tak vyplácať v nezmenenej výške.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter