Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Maturovali pred 40 rokmi

V sobotu, 27. septembra 2008, sa pred budovou ObÚ v Stropkove stretla
skupina ľudí, bývalých maturantov z roku 1968.

Práve v tejto budove v roku 1965 začali svoju študentskú dráhu ako
prví prváci v „novej“ škole, Strednej všeobecnovzdelávacej škole
v Stropkove. Po troch rokoch strávených v jej laviciach a po skúške
dospelosti – maturite, vykročili do sveta dospelých a mnohí skutočne do
sveta, či už na štúdiá, alebo za prácou. Teraz, po 40 rokoch, sa opäť
stretli, aby si pripomenuli krásne, veselé aj ťažké chvíle (na tie už
dávno zabudli) strávené v školských laviciach, aj podelili sa
s bývalými spolužiakmi so svojim doterajším životom. Pred stretnutím
mnohých ovládlo napätie – budeme sa ešte po rokoch poznať? Veď
niektorí sa nevideli 20, a podaktorí aj 40 rokov. Nakoniec však všetci
poznali všetkých, napriek tomu, že jedným čas postriebril vlasy a iných
zas vlasy nadobro opustili. Už pri spoločnom fotografovaní panovala družná
a priateľská atmosféra, ktorá panovala medzi oboma triedami počas celého
štúdia. Tú umocnila aj prítomnosť triednych profesorov Oľgy Guzyovej a
Rudolfa Blaška, ktorí „nevynechali“ ani jedno doterajšie stretnutie.
Spomínaniu nebolo konca kraja pri spoločnom posedení a exkluzívnych
priestoroch kaštieľa, kde náladu umocnilo dobré jedlo a príjemné
prostredie. Pravdaže, nezabudli sme ani na našich už nežijúcich
spolužiakov či profesorov. Minútou ticha sme si uctili aj ich pamiatku. Aj
keď mnohí z nás žijú v Stropkove alebo vo Svidníku, alebo sa po
vysokoškolských štúdiách „domov“ vrátili, prišli niektorí ozaj
zďaleka, aj z ČR, kde pracujú alebo vychovávajú novú generáciu
inžinierov a vedcov, ako Doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc. alebo sa venujú
liečeniu vojakov i civilov ako MUDr. Dušan Pichnarčík, a mnohí ďalší
inžinieri alebo učitelia. Preto pri spomienkach nechýbali ani pripomienky na
úspechy, či mnohí sa mohli pochváliť úspechmi svojich detí, ale už aj
vnúčat. Bývalí spolužiaci konštatovali, že aj keď už fyzický síl
ubudlo, ani zdravie už neslúži tak ako 18 ročným, predsa sme zostali
mladí a svoje vedomosti a skúsenosti odovzdávame radi novej generácii. Ako
sa nám to darí si povieme zas o päť, alebo možno už aj o dva roky.
S týmto predsavzatím a s pocitom príjemne stráveného dňa a večera sa
účastníci stretnutia rozchádzali do svojich domovov.
Ing. Ján Uhrík

obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter