Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Maturitný maratón v meste zakončili študenti odborných škôl

<p>Minulý týždeň sa v Stropkove maturovalo na oboch odborných stredných
školách – SOŠ Hviezdoslavova a SOŠ Hlavná. Zisťovali sme, aký priebeh
tam mali ústne maturity.</p>

<p><strong><em>„Ústna časť maturitnej skúšky na našej škole sa
uskutočnila v dňoch 3. až 6. júna. Prihlásilo sa na ňu 54 študentov.
Dvaja sa skúšky nezúčastnili, jeden z dôvodu zanechania štúdia a
ďalší z dôvodu neúspešného ukončenia štvrtého ročníka. Maturovalo
sa zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka, nemeckého jazyka a
z teoretickej časti odbornej zložky, ktorá je vlastne prierezom vedomostí
z odborných predmetov počas celého štúdia. Z anglického jazyka
maturovalo 32 študentov a z nemeckého jazyka 20 študentov. Maturitná
skúška sa konala v dvoch študijných odboroch – 2675 6 (elektrotechnika)
a 2697 4 (mechanik elektrotechnik pre informačné
technológie),“</em></strong> informoval nás riaditeľ SOŠ Hviezdoslavova
Ing. Peter Kuľbaga a doplnil, že všetci študenti úspešne absolvovali
maturitnú skúšku, získali maturitné vysvedčenie (v odbore mechanik
elektrotechnik aj výučný list) a Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre
elektrotechnikov. Maturitné skúšky na tejto škole prebiehali v pokojnej,
príjemnej atmosfére a predseda školskej maturitnej komisie vyslovil
spokojnosť s ich celkovým priebehom. V dňoch 3. a 4. júna absolvovalo
ústne maturity aj 22 študentov nadstavbového štúdia v odboroch spoločné
stravovanie a mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na SOŠ
Hlavná. Maturovalo sa zo slovenského jazyka a literatúry, z nemeckého
jazyka, praktickej časti odbornej zložky a teoretickej časti odbornej
zložky. <strong><em>„Maturity prebehli podľa harmonogramu a bez rušivých
momentov, v príjemnej pracovnej atmosfére, k čomu prispeli nielen
skúšajúci, ale aj predsedovia a členovia všetkých predmetových
maturitných komisií. Všetci študenti úspešne zmaturovali,“</em></strong>
skonštatoval riaditeľ školy Ing. Daniel Soóš.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/24-maturity-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/24-maturity-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/24-maturity-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/24-maturity-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/24-maturity-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/24-maturity-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter