Maturitný maratón v meste zakončili študenti odborných škôl

<p>Minulý týždeň sa v Stropkove maturovalo na oboch odborných stredných
školách – SOŠ Hviezdoslavova a SOŠ Hlavná. Zisťovali sme, aký priebeh
tam mali ústne maturity.</p>

<p><strong><em>„Ústna časť maturitnej skúšky na našej škole sa
uskutočnila v dňoch 3. až 6. júna. Prihlásilo sa na ňu 54 študentov.
Dvaja sa skúšky nezúčastnili, jeden z dôvodu zanechania štúdia a
ďalší z dôvodu neúspešného ukončenia štvrtého ročníka. Maturovalo
sa zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka, nemeckého jazyka a
z teoretickej časti odbornej zložky, ktorá je vlastne prierezom vedomostí
z odborných predmetov počas celého štúdia. Z anglického jazyka
maturovalo 32 študentov a z nemeckého jazyka 20 študentov. Maturitná
skúška sa konala v dvoch študijných odboroch – 2675 6 (elektrotechnika)
a 2697 4 (mechanik elektrotechnik pre informačné
technológie),“</em></strong> informoval nás riaditeľ SOŠ Hviezdoslavova
Ing. Peter Kuľbaga a doplnil, že všetci študenti úspešne absolvovali
maturitnú skúšku, získali maturitné vysvedčenie (v odbore mechanik
elektrotechnik aj výučný list) a Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre
elektrotechnikov. Maturitné skúšky na tejto škole prebiehali v pokojnej,
príjemnej atmosfére a predseda školskej maturitnej komisie vyslovil
spokojnosť s ich celkovým priebehom. V dňoch 3. a 4. júna absolvovalo
ústne maturity aj 22 študentov nadstavbového štúdia v odboroch spoločné
stravovanie a mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na SOŠ
Hlavná. Maturovalo sa zo slovenského jazyka a literatúry, z nemeckého
jazyka, praktickej časti odbornej zložky a teoretickej časti odbornej
zložky. <strong><em>„Maturity prebehli podľa harmonogramu a bez rušivých
momentov, v príjemnej pracovnej atmosfére, k čomu prispeli nielen
skúšajúci, ale aj predsedovia a členovia všetkých predmetových
maturitných komisií. Všetci študenti úspešne zmaturovali,“</em></strong>
skonštatoval riaditeľ školy Ing. Daniel Soóš.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/24-maturity-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/24-maturity-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/24-maturity-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/24-maturity-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/24-maturity-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/24-maturity-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter