Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Maturitný maratón absolvoval rekordný počet gymnazistov

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-05/22-maturity-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Študenti troch
štvrtých ročníkov a oktávy Gymnázia Stropkov majú svoju skúšku
z dospelosti úspešne za sebou. Minulý týždeň pristúpilo k ústnej
maturite až 107 maturantov, čo je v histórii školy druhý najvyšší
počet. Viac, presne 120, ich maturovalo len v školskom roku 2004/2005.</p>

<p><strong><em>„Maturitná skúška zo slovenského jazyka, ktorú skladalo
všetkých 107 žiakov, trvala najdlhšie – celých päť dní, teda od
pondelka do piatku. Skúšky z anglického jazyka sa zúčastnilo 39 žiakov,
pričom ďalších 21 si uplatnilo náhradu absolvovaním certifikovanej
skúšky City&amp;amp;Guilds. Z nemeckého jazyka maturovalo 24 žiakov,
z ruského jazyka 26 žiakov. O maturitnú skúšku z biológie malo záujem
48 žiakov, z dejepisu 27, z geografie 23, z chémie 37, z informatiky 15,
z matematiky 31, z občianskej náuky resp. náuky o spoločnosti 32 žiakov
a z fyziky štyria žiaci. Traja žiaci z ruského jazyka a traja žiaci
z fyziky vykonali aj dobrovoľnú maturitnú skúšku,“</em></strong>
informovala zástupkyňa riaditeľa gymnázia RNDr. Ľubov Petričková a
dodala, že všetci žiaci zvládli ústne maturitné skúšky úspešne a že
ich neovplyvnili žiadne rušivé momenty. <strong><em>„Celý pedagogický
zbor verí, že uplynulé dni zostanú v pamäti našich žiakov ešte dlhé
roky,“</em></strong> doplnila.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-05/22-maturity-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-05/22-maturity-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter