Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Maturanti sa zapotili pri písomných maturitách

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/13-maturity-02.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Minulý týždeň,
v dňoch od 17. do 19. marca, absolvovali všetci maturanti na Slovensku
písomné maturitné skúšky. Zisťovali sme, ako sa darilo tým našim zo
stropkovských stredných škôl. V gymnáziu maturovalo všetkých 67 žiakov
zo IV. A, IV. B a oktávy.</p>

<p>V utorok 17. marca v dopoludňajších hodinách absolvovali externú
časť maturitnej skúšky (EČ, písomný test) zo slovenského jazyka a
literatúry, deväť z nich si zvolilo maturitnú skúšku elektronickou
formou. Ako nám povedal riaditeľ Gymnázia Stropkov Slavomír Cichý, jej
výhodou je, že žiak po ukončení testovania v krátkej dobe dostane správu
o percentuálnej úspešnosti. V ten istý deň popoludní nasledovala
písomná forma internej časti (PFIČ, slohová práca). Študenti si mohli
vybrať jednu zo štyroch tém – 1. „Zármutok znesieš sám, ale
o radosť sa musíš podeliť.“ Elbert Hubbard (Úvaha), 2. Pohľad z okna
vlaku (Umelecký opis), 3. Čo keby sme ušli? (Rozprávanie) a 4. Znaky
tvorby spisovateľov ľubovoľného literárneho obdobia (Výklad). V stredu
18. marca bola na programe maturitná skúška z cudzích jazykov.
<strong><em>„V našej škole sa jej zúčastnilo 67 žiakov. Aj z cudzích
jazykov robili žiaci najskôr externú časť (testy) a popoludní písomnú
formu internej časti. Z anglického jazyka maturovalo 62 a z ruského jazyka
päť žiakov, všetci v úrovni B2. Téma bola spoločná – Práca mojich
snov. Vo štvrtok 19. marca sa uskutočnila externá časť maturitnej skúšky
z matematiky, ktorej sa zúčastnilo 22 žiakov, deväť z nich elektronickou
formou,“</em></strong> opísal priebeh písomných maturít riaditeľ
gymnázia a dodal, že ústna forma maturitných skúšok sa tam začne
18. mája. <strong><em>„Všetkým maturantom držíme palce,“</em></strong>
odkázal. V SOŠ Hlavná 6 absolvovalo písomné maturitné skúšky
20 študentov. <strong><em>„V utorok písali najskôr externú časť
maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, o 12.20 hod. boli
vyhlásené štyri témy, z ktorých si mohli vybrať jednu. Väčšinou
písali úvahu, rozprávanie a umelecký opis. V stredu všetci prihlásení
študenti prezentovali svoje vedomosti z cudzieho jazyka, konkrétne
z nemeckého jazyka, kde bola spoločná téma Moje vysnívané povolanie.
Celé písomné maturitné skúšky prebiehali bez rušivých
momentov,“</em></strong> zhodnotil riaditeľ školy Daniel Soóš. V SOŠE sa
písomných maturít zúčastnilo 40 štvrtákov. <strong><em>„Zo
slovenského jazyka a literatúry si v písomnej forme vybralo 21 maturantov
tému číslo tri, deväť tému číslo dva, osem tému číslo jedna. Tému
číslo štyri si vybrali dvaja maturanti,“</em></strong> informoval nás
riaditeľ školy Peter Kuľbaga a doplnil, že skúšku z nemeckého jazyka si
zvolilo sedem maturantov, z anglického jazyka 33 a z matematiky maturovali
dvaja študenti. <strong><em>„Skúšky prebiehali v pokojnej a ničím
nerušenej pracovnej atmosfére,“</em></strong> uzavrel.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=“Sústredení gymnazisti“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/13-maturity-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/13-maturity-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“Maturity v SOŠE“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/13-maturity-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/13-maturity-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter