Maturanti sa minulý týždeň zapotili pri písomných maturitných skúškach

Maturanti majú za sebou prvé kolo skúšky z dospelosti. Minulý týždeň
totiž absolvovali písomné maturity. V utorok prezentovali svoje vedomosti zo
slovenského jazyka a literatúry, v stredu z cudzieho jazyka, vo štvrtok
prišla na rad matematika.

Na rozdiel od minulého roku, keď si mohli voliť medzi úrovňami A a B,
tohto roku si v cudzích jazykoch volili úrovne B1 (ľahšia) alebo B2
(obtiažnejšia). V slovenskom jazyku a literatúre úrovne stanovené neboli.
Študenti mali v rámci písomnej formy internej časti zo slovenčiny na
výber štyri témy – 1. „Myslíte, že v horách je vzduch bez
chemikálií, keď komíny sú vysoké? A ste si istí, že voda z prameňa je
pramenitá?“ (úvaha), 2. Ťapákovci v nás a okolo nás (diskusný
príspevok), 3. Odišiel/odišla som, hoci som mal/mala zostať (rozprávanie),
4. Aj zima má svoje čaro (umelecký opis). Dopoludnia boli na programe testy
z externej časti, popoludní písomná forma internej časti. Maturanti
písali testy zo slovenského jazyka a literatúry od 9.45 do 11.15 hod., od
12.45 do 15.15 hod. prebiehala písomná forma internej časti, teda sloh.
V cudzom jazyku sa čas na vypracovanie testu líšil v závislosti od
úrovne. V úrovni B1 písali test od 9.45 do 11.25 hod., v úrovni B2 od
9.45 do 11.45 hod. Poobedňajšia písomná forma internej časti z cudzích
jazykov trvala len hodinu, pretože oproti slovenčine sa tu vyžadoval menší
rozsah napísaného textu. „Na našej škole maturuje tento rok
65 žiakov. Zo slovenského jazyka a literatúry si zhruba pol na pol zvolili
tému číslo 1 – úvahu a tému číslo 3 – rozprávanie. Čo sa týka
cudzích jazykov, u nás sa maturuje z nemčiny a
angličtiny,“
informoval nás riaditeľ Strednej odbornej školy
elektrotechnickej Peter Kuľbaga. Zaujímalo nás, ako zvládali žiaci
psychické napätie, ktoré spravidla ide ruka v ruke s maturitami.
„Tohto roku som na žiakoch nejaké veľké stresy nebadal. Boli
celkom pokojní, pohodoví. V triedach vládla kľudná a pohodová atmosféra.
Necítil som žiadne napätie,“
zhodnotil P. Kuľbaga. Azda
každého maturanta niekde v kútiku duše máta otázka – čo ak písomky
neurobím. „Ak urobí žiak externú časť na menej ako 33 %,
klasifikuje sa to tak, že nevyhovel. To ale ešte neznamená, že nezmaturuje.
Ak ústnu časť urobí minimálne na známku 3, prospieva v maturitnej
skúške. Aj keď má teda niekto pocit, že mu písomná časť nevyšla,
nemusí skladať zbrane, všetko môže dohnať na ústnej
časti,“
odkázal maturantom riaditeľ SOŠE a tohtoročné
písomné maturity označil ako bezproblémové a kľudné. V podobnom duchu sa
niesli aj písomné maturitné skúšky v SOŠ na Hlavnej 6.
„V školskom roku 2008/2009 pristúpilo k písomným maturitám
31 žiakov nadstavbového štúdia v odbore spoločné stravovanie.
V slovenskom jazyku a literatúre si najčastejšie volili tému číslo 3 –
rozprávanie, ale aj tému číslo 1 – úvahu. Deväť žiakov si vybralo
umelecký opis na tému zima. V cudzom jazyku si všetci zvolili úroveň B1.
Priebeh bol bez rušivých momentov,“
skonštatoval riaditeľ
školy Daniel Soóš. „Na Gymnáziu v Stropkove absolvovalo
17. marca externú časť a písomnú formu internej časti zo slovenského
jazyka a literatúry 87 žiakov. 18. marca sa maturovalo z cudzích jazykov.
50 žiakov si zvolilo anglický jazyk, 32 žiakov nemecký jazyk a päť
žiakov ruský jazyk. V cudzom jazyku si žiaci volili prevažne úroveň B1,
náročnejšiu úroveň B2 si zvolilo len 9 žiakov z anglického jazyka.
19. marca čakala 25 našich maturantov ešte externá časť
z matematiky,“
v krátkosti zhrnula priebeh písomných
maturít na gymnáziu zástupkyňa riaditeľa školy Ľuba Petričková a
doplnila: „Novinkou pre našu školu bola maturita on-line, ktorej
sa zúčastnilo 20 žiakov pri externej časti z anglického jazyka a
20 žiakov pri maturite z matematiky. Boli sme jednou z troch škôl
v rámci Prešovského kraja, ktoré práve kvôli realizácii tejto formy
maturity dostali 21 počítačov s príslušenstvom.“

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter