Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Maturanti sa minulý týždeň zapotili pri písomných maturitných skúškach

Maturanti majú za sebou prvé kolo skúšky z dospelosti. Minulý týždeň
totiž absolvovali písomné maturity. V utorok prezentovali svoje vedomosti zo
slovenského jazyka a literatúry, v stredu z cudzieho jazyka, vo štvrtok
prišla na rad matematika.

Na rozdiel od minulého roku, keď si mohli voliť medzi úrovňami A a B,
tohto roku si v cudzích jazykoch volili úrovne B1 (ľahšia) alebo B2
(obtiažnejšia). V slovenskom jazyku a literatúre úrovne stanovené neboli.
Študenti mali v rámci písomnej formy internej časti zo slovenčiny na
výber štyri témy – 1. „Myslíte, že v horách je vzduch bez
chemikálií, keď komíny sú vysoké? A ste si istí, že voda z prameňa je
pramenitá?“ (úvaha), 2. Ťapákovci v nás a okolo nás (diskusný
príspevok), 3. Odišiel/odišla som, hoci som mal/mala zostať (rozprávanie),
4. Aj zima má svoje čaro (umelecký opis). Dopoludnia boli na programe testy
z externej časti, popoludní písomná forma internej časti. Maturanti
písali testy zo slovenského jazyka a literatúry od 9.45 do 11.15 hod., od
12.45 do 15.15 hod. prebiehala písomná forma internej časti, teda sloh.
V cudzom jazyku sa čas na vypracovanie testu líšil v závislosti od
úrovne. V úrovni B1 písali test od 9.45 do 11.25 hod., v úrovni B2 od
9.45 do 11.45 hod. Poobedňajšia písomná forma internej časti z cudzích
jazykov trvala len hodinu, pretože oproti slovenčine sa tu vyžadoval menší
rozsah napísaného textu. „Na našej škole maturuje tento rok
65 žiakov. Zo slovenského jazyka a literatúry si zhruba pol na pol zvolili
tému číslo 1 – úvahu a tému číslo 3 – rozprávanie. Čo sa týka
cudzích jazykov, u nás sa maturuje z nemčiny a
angličtiny,“
informoval nás riaditeľ Strednej odbornej školy
elektrotechnickej Peter Kuľbaga. Zaujímalo nás, ako zvládali žiaci
psychické napätie, ktoré spravidla ide ruka v ruke s maturitami.
„Tohto roku som na žiakoch nejaké veľké stresy nebadal. Boli
celkom pokojní, pohodoví. V triedach vládla kľudná a pohodová atmosféra.
Necítil som žiadne napätie,“
zhodnotil P. Kuľbaga. Azda
každého maturanta niekde v kútiku duše máta otázka – čo ak písomky
neurobím. „Ak urobí žiak externú časť na menej ako 33 %,
klasifikuje sa to tak, že nevyhovel. To ale ešte neznamená, že nezmaturuje.
Ak ústnu časť urobí minimálne na známku 3, prospieva v maturitnej
skúške. Aj keď má teda niekto pocit, že mu písomná časť nevyšla,
nemusí skladať zbrane, všetko môže dohnať na ústnej
časti,“
odkázal maturantom riaditeľ SOŠE a tohtoročné
písomné maturity označil ako bezproblémové a kľudné. V podobnom duchu sa
niesli aj písomné maturitné skúšky v SOŠ na Hlavnej 6.
„V školskom roku 2008/2009 pristúpilo k písomným maturitám
31 žiakov nadstavbového štúdia v odbore spoločné stravovanie.
V slovenskom jazyku a literatúre si najčastejšie volili tému číslo 3 –
rozprávanie, ale aj tému číslo 1 – úvahu. Deväť žiakov si vybralo
umelecký opis na tému zima. V cudzom jazyku si všetci zvolili úroveň B1.
Priebeh bol bez rušivých momentov,“
skonštatoval riaditeľ
školy Daniel Soóš. „Na Gymnáziu v Stropkove absolvovalo
17. marca externú časť a písomnú formu internej časti zo slovenského
jazyka a literatúry 87 žiakov. 18. marca sa maturovalo z cudzích jazykov.
50 žiakov si zvolilo anglický jazyk, 32 žiakov nemecký jazyk a päť
žiakov ruský jazyk. V cudzom jazyku si žiaci volili prevažne úroveň B1,
náročnejšiu úroveň B2 si zvolilo len 9 žiakov z anglického jazyka.
19. marca čakala 25 našich maturantov ešte externá časť
z matematiky,“
v krátkosti zhrnula priebeh písomných
maturít na gymnáziu zástupkyňa riaditeľa školy Ľuba Petričková a
doplnila: „Novinkou pre našu školu bola maturita on-line, ktorej
sa zúčastnilo 20 žiakov pri externej časti z anglického jazyka a
20 žiakov pri maturite z matematiky. Boli sme jednou z troch škôl
v rámci Prešovského kraja, ktoré práve kvôli realizácii tejto formy
maturity dostali 21 počítačov s príslušenstvom.“

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter