Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Maturanti majú za sebou písomnú maturitu

<p>Minulý týždeň sa
maturanti zapotili pri písomných maturitných skúškach. V rámci
slovenského jazyka a literatúry si mohli vybrať z niekoľkých tém. Jednou
z nich bol diskusný príspevok o súčasných hodnotách na motív výroku
Borisa Filana: „Budeme sa prepadať od hanby, keď si spomenieme, na čo sme
sa pozerali, čo sme čítali a čo sme počúvali.“

<p>Druhou možnosťou bola charakteristika personifikovanej vlastnosti na tému
Nemám ju rád/rada, ale musím s ňou žiť. Štvrtáci si mohli zvoliť aj
úvahu na tému Výdobytky modernej techniky – ovládame my ich alebo ony
nás? alebo fiktívny beletrizovaný životopis Som jednoducho smoliar. Na
vypracovanie úlohy mali 150 minút. V utorok dopoludnia ich pedagógovia
testovali z teoretických vedomostí zo slovenčiny a literatúry, sloh začali
písať o jednej popoludní. V stredu nasledovala maturita z cudzieho jazyka,
vo štvrtok matematika.
„Polovička marca je pre každého končiaceho stredoškoláka
časom začiatku veľkého maturitného finále. V tomto školskom roku sa
písomná časť maturitných skúšok konala v dňoch 13., 14. a 15. marca.
Na stropkovskom gymnáziu sa ich zúčastnilo všetkých 84 žiakov tried IV.
A, IV. B a oktáva. V utorok 13. marca v dopoludňajších hodinách všetci
maturanti absolvovali externú časť maturitnej skúšky (EČ, písomný test)
zo slovenského jazyka a literatúry. Popoludní nasledovala písomná forma
internej časti (PFIČ, slohová práca). V stredu 14. marca nasledovala
maturitná skúška z cudzích jazykov. V našej škole sa jej zúčastnilo
70 žiakov. Aj z nich žiaci podstúpili externú časť (testy) a popoludní
písomnú formu internej časti. Na rozdiel od minulého školského roka, kedy
si žiaci mohli vybrať medzi menej náročnou úrovňou B1 a náročnejšou B2,
všetci museli maturovať z cudzieho jazyka v úrovni B2. Z anglického
jazyka maturovalo 30 žiakov, z nemeckého jazyka 26 žiakov (2 z nich
vykonali túto maturitnú skúšku ako dobrovoľnú) a z ruského jazyka
14 žiakov. 16 žiakov Gymnázia v Stropkove na základe získaného
jazykového certifikátu City and Guilds požiadalo riaditeľa školy
o náhradu maturitnej skúšky z anglického jazyka. Riaditeľ školy
všetkým žiadostiam vyhovel. Vo štvrtok 15. marca sa uskutočnila externá
časť maturitnej skúšky z matematiky, ktorej sa zúčastnilo 20 žiakov,
pričom jeden z nich ju absolvoval ako dobrovoľnú maturitnú
skúšku,“
informovala zástupkyňa riaditeľa Gymnázia
v Stropkove RNDr. Ľubov Petričková a doplnila, že ústna forma internej
časti maturitných skúšok na tejto škole začína 21. mája 2012.
„Všetkým maturantom držíme palce,“ uzavrela.
Aj na ostatných stropkovských stredných školách, na SOŠ a SOŠE prebehli
písomné maturity bez akýchkoľvek rušivých momentov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter