Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Maturanti majú skúšku dospelosti úspešne za sebou

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-maturity-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Minulý týždeň
maturovali študenti všetkých troch stredných škôl v meste. Na gymnáziu
skladali v dňoch 19. až 22. mája skúšku dospelosti žiaci štvrtých
ročníkov a oktávy. ***„K zelenému stolu pristúpilo spolu 67 žiakov.
Maturitná skúška zo slovenského jazyka, ktorú skladalo všetkých
67 žiakov, trvala najdlhšie – štyri dni.</p>

<p>Skúšky z anglického jazyka sa zúčastnilo 36 žiakov, pričom
ďalších 12 ich požiadalo o uznanie náhrady maturitnej skúšky z tohto
jazyka. Z nemeckého jazyka absolvovalo skúšku 11 žiakov, z jazyka
ruského 14 žiakov. O maturitnú skúšku z biológie malo záujem
31 žiakov, z dejepisu 17, z geografie šesť, z chémie 26, z informatiky
osem, z matematiky 21, z občianskej náuky 12, z náuky o spoločnosti osem
a z fyziky desať žiakov. Všetci absolvovali ústne maturitné skúšky
úspešne. Skúšanie neovplyvnili žiadne rušivé vplyvy. Celý pedagogický
zbor verí, že uplynulé dni zostanú v pamäti našich žiakov dlhé
roky,“*** uviedla zástupkyňa riaditeľa školy RNDr. Ľubov Petríčková.
Študenti Strednej odbornej školy elektrotechnickej maturovali zo štyroch
predmetov. Maturitu zo slovenského jazyka a literatúry absolvovalo
53 študentov, 52 z nich ju ukončilo úspešne, jeden študent bol
neúspešný a zopakuje si ju v septembrovom termíne. Z anglického jazyka
úspešne zmaturovalo všetkých 38 študentov, podobne ako 15 ďalších
z nemeckého jazyka. Teoretickú časť odbornej zložky (odborné predmety)
úspešne absolvovalo všetkých 53 študentov. <strong><em>„Celkovo
maturitné skúšky úspešne absolvovalo 52 študentov. Ústna časť skúšky
prebiehala v pokojnej a ničím nerušenej pracovnej atmosfére v súlade
s príslušnými právnymi predpismi,“</em></strong> skonštatoval riaditeľ
SOŠE Ing. Peter Kuľbaga. Na Strednej odbornej škole, Hlavná 6, začali
maturitné skúšky praktickou časťou odbornej zložky, ktorá sa uskutočnila
19. až 20. mája. Zúčastnilo sa na nej 18 žiakov, ktorí si mohli
vyberať z troch okruhov tém – varenie, stolovanie a práca barmana.
<strong><em>„žiaci dokázali svoje zručnosti a vedomosti, ktoré nadobudli
počas dvoch rokov štúdia na našej škole. Ďalej budú pokračovať ústnou
formou maturitnej skúšky zo slovenského jazyka, nemeckého jazyka a
teoretickej časti odbornej zložky. Táto časť maturity sa uskutoční
v dňoch 2. až 3. júna. Vzhľadom na to, že písomnú a praktickú časť
žiaci úspešne zvládli, veríme, že uspejú aj v tejto
časti,“</em></strong> zhodnotil riaditeľ SOŠ Hlavná 6 Ing.
Daniel Soóš.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-maturity-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-maturity-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter