Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Matičný večer

<p>V predposledný deň starého roka 2013 sa v priestoroch reštaurácie
Delta stretli členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Stropkove, aby si
vo sviatočnej atmosfére pripomenuli nielen nedávne sviatky Narodenia Pána,
ale aj zaspomínali na roky minulé i dávnejšie v rámci Matičného večera
„Spomíname”.<br>
Po krátkom úvodnom príhovore predsedu MO MS Ing. Slavomíra Cichého
vystúpila folklórna skupina Stropkovčani so zbierkou starodávnych
vianočných kolied, piesní a vinšov. Potom nasledovala prezentácia
fotografií mapujúcich históriu a činnosť MO MS v Stropkove od roku
1968 až po dnešok. Na čiernobielych záberoch defilovali tváre vo
vtedajšej dobe mladých tridsiatnikov a štyridsiatnikov, ktorí svoje
presvedčenie o potrebe rozvinúť národné a buditeľské hnutie
v ťažkých časoch rokov 1968 a 1969 pretavili do veľkých a dôstojných
osláv, ktorých sa zúčastnili aj obyvatelia okolitých dedín. Znovu sa
spomenuli mená obetavých ľudí, ako Burák, Cichý, Hmurčík, Horák,
Paňko, Smolko, Sokolovský, Šmilňák a Zaťko, ktorí stáli 16. apríla
1968 pri zrode Klubu priateľov Matice slovenskej v Stropkove. Niektorí
prítomní si vylovili v pamäti aj slávnostný odchod veľkej skupiny
stropkovských matičiarov 21. apríla 1968 do Martina navštíviť sídlo MS,
ako aj národného umelca maliara Martina Benku. Na svojej ceste sa zastavili
v Zázrivej, aby tam pozdravili stropkovského rodáka a správcu tamojšej
fary vdp. Albína Senaja. Mnohí sa pamätali na slávnostné matičné
zhromaždenie občanov 26. mája 1968 so vzácnymi hosťami z Martina a
Bratislavy s nezabudnuteľnou recitáciou vtedy ešte mladého Jána Mistríka.
Krátka história MO MS v rokoch šesťdesiatych sa ukončila nástupom
komunistických normalizátorov, ktorý Maticu obvinili z buržoázneho
nacionalizmu a oportunizmu. Mnohí z vedúcich činiteľov MO MS boli nútení
odísť zo svojich pracovných postov a v niektorých prípadoch i zameniť
svoje rodné mesto s bydliskom ďaleko na strednom alebo západnom Slovensku.
Po roku 1989 matičné hnutie dostalo druhý dych.<br>
Starší členovia si mohli zaspomínať aj na nenávratné časy zachytené na
fotografiách starého Stropkova. Ešte v pamäti mnohých zostala Kamenica,
bužňa, budova súdu, Koží rožok, štok na pľacu, hlavná ulica so starými
remeselníckymi a židovskými domami a mnoho ďalších miest.<br>
Výbor MO MS vyjadruje nádej, že do ďalšej podobnej akcie sa podarí
upraviť aj autentické zvukové nahrávky zo spomínaného obdobia. Pri tejto
príležitosti chceme poprosiť svojich členov, ale aj ostatných
Stropkovčanov o zapožičanie zvukového, fotografického či filmového
materiálu zachycujúceho matičné dianie v Stropkove.<br>
Záverom ďakujem matičnému súboru Stropkovčani, ako aj členom výboru MO
MS v Stropkove za úspešnú realizáciu celého podujatia.<br>
Celá akcia bola venovaná záveru Roka svätých Cyrila a Metoda a Roka Matice
slovenskej s finančnou podporou MS.<br>
<strong>-sc-</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter