Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Matičiari si pripomenuli 250. výročie narodenia Antona Bernoláka

<p>Pri príležitosti
250. výročia narodenia prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny Antona
Bernoláka sa minulú stredu v mestskom parku uskutočnila slávnosť kladenia
vencov k jeho buste. Stretnutie zorganizovala Miestna organizácia Matice
slovenskej. Po úvodnej národne ladenej piesni zaznela báseň, po ktorej sa
slova ujal predseda MO MS Ing. Slavomír Cichý. Vo svojom príhovore
priblížil všetkým zúčastneným život a dielo Antona Bernoláka.

<p>„Vieme, že reč je jedným z určujúcich znakov, ktorým sa
národ ako taký vymedzuje v spoločenstve národov iných. Je to živý
systém, ktorý sa denno denne rozvíja. Slúži na komunikáciu medzi ľuďmi,
umožňuje vyjadriť myšlienky, city, potreby, radosť i hnev, pokoru,
hrdosť, smútok i veselosť. Starajme sa o jej čistotu. Majme ju v úcte.
Poznávajme ju a rozvíjajme. Chráňme ju pred zbytočným znečisťovaním a
znevažovaním. Je to dar, ktorý si v úcte drží každý zdravý a
sebavedomý národ,“
povedal okrem iného. V spomienkach sa
vrátil k 28. septembru 2001, kedy si stropkovskí matičiari uctili osobnosť
Antona Bernoláka odhalením pamätnej tabule s jeho podobizňou. Slávnostné
stretnutie ukončila hymnická pieseň Kto za pravdu horí.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter