Matica ocenila Stropkovčanov

Minulú sobotu sa vo Vranove n/T konal Krajský snem Matice slovenskej
Prešovského kraja. Úvodnou časťou rokovania bolo ocenenie matičiarov za
ich doterajšiu záslužnú činnosť pri plnení programu MS.

Vedenie MS na čele s predsedom MS Ing. Jozefom Markušom, DrSc., ocenilo
Ing. Slavomíra Cichého striebornou medailou MS za technickú výpomoc pri
spracovaní publikácie Z dejín a zápasov hornošarišských matičiarov,
evidencii archívnych materiálov a príprave matičných akcií, za spracovanie
Slovníka stropkovského nárečia, za spoluprácu na rukopise Pod stropkovskou
turňou, folklórnom výskume a za vedenie gymnaziálneho časopisu Elán,
ktorý získal na celoslovenskej súťaži cenu žurnalistickej fakulty UK. Na
sneme bol zvolený Ing. Cichý za člena Krajskej rady PK. Emília Antošová,
riaditeľka Mestskej knižnice v Stropkove, bola ocenená Ďakovným listom
predsedu MS za výnimočnú spoluprácu temer pri všetkých matičných
akciách, organizovaní vlastivedných výstav a besied so školskou mládežou.
Predtým pri príležitosti stého výročia stropkovskej knižnice p.
Antošová bola ocenená Medailou Andreja Hlinku. Ďakovným listom predsedu MS
bol ocenený Daniel Soóš st. za dlhoročnú režijnú a hereckú činnosť
v divadelnom súbore Ondavan, za podstatný prínos v bábkárskej činnosti,
za výtvarnú zaangažovanosť a propagáciu slovenskej klasiky. Minulý mesiac
navštívila delegácia vedenia MS predsedu MS v Stropkove Jána Cichého, aby
mu odovzdala, ako jednému zo štyroch Slovákov, Prémiu Vševlada J. Gajdoša
za ochranu ľudských práv, za dlhoročnú pedagogickú a verejnú prácu
v prospech národnej ustanovizne Matice slovenskej a pevné postoje v oblasti
národného života pri obnovení MS v rokoch 1968 – 69 na východnom
Slovensku. J. Cichý sa stal čestným predsedom Krajskej rady MS Prešovského
kraja. O činnosti stropkovskej Matice by sme našu verejnosť radi
informovali, pokiaľ nám redakcia Spektra poskytne priestor.
OP MS v Stropkove

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter